CHÍNH SÁCH CHUNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ DJI ASC VIETNAM

 

Ngày Thông báo: 01/01/2022

BÊN A - CUNG CẤP DỊCH VỤ SAU MUA (SỬA CHỮA / BẢO HÀNH) ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM VÀ ĐƯỢC UỶ QUYỀN BỞI CTY DJI BAIWANG TECHNOLOGY CO, LTD (DJI)
 

Công ty được uỷ quyền:

CTY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ROBOBOSS

Trụ Sở chính

15 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 10, Tp HCM

Mã Số Thuế

0315742414

Số Điện Thoại

(+84) 1900.5555.12 Hotline 09091.5555.12

Website

www.Djicare.vn  -  www.DjiASCvietnam.com

(Sau đây được gọi là “ASC VietNam”)


BÊN B - SỬ DỤNG DỊCH VỤ: Các Đại Lý, Cửa Hàng bán lại các sản phẩm của nhãn hiệu DJI (Sau đây được gọi là “Đại Lý”) và người tiêu dùng cuối các sản phẩm chính hãng từ nhà sản xuất DJI do các “Đại lý” chính thức bán ra. (Sau đây được gọi là “Khách Hàng”)

 

TRÊN CƠ SỞ


Đây là thoả thuận ràng buộc pháp lý. Bằng cách đồng ý dưới hình thức điện tử, khi sử dụng tất cả các sản phẩm chính hãng của DJI tại Việt Nam Khách Hàng đã đồng ý với các chính sách, điều khoản và điều kiện ràng buộc của "Chính Sách Bảo Hành" này.

Xin lưu ý rằng DJI ASC VietNam là đại lý dịch vụ được uỷ quyền để thay mặt bộ phận dịch vụ sau mua GKAS của nhãn hàng DJI (sau đây viết tắt là “DJI”) để xử lý các dịch vụ liên quan đến bảo hành, sửa chữa không thu phí hoặc có thu phí cho khách hàng tại thị trường Việt Nam dựa trên các quy định, chính sách, và sự kiểm soát trực tiếp của DJI. Vì vậy DJI bảo lưu mọi quyền quyết định cuối cùng về các trường hợp được bảo hành hay không được chấp nhận bảo hành của thiết bị. ASC VietNam sẽ ưu tiên xử lý theo quyết định cuối cùng của DJI.

 

Điều 1: PHẠM VI, ĐỊNH NGHĨA, GIỚI HẠN.

1.1 Phạm Vi:

1.1.a Đối tượng áp dụng:
Các Chính sách bảo hành sau bán hàng các sản phẩm của nhãn hàng DJI sau đây áp dụng cho khách hàng là Nhà Bán Hàng và Người Tiêu Dùng cuối. cũng như cho các Khách Hàng sử dụng dịch vụ của trung tâm DJI ASC VietNam

Các chính sách bảo hành của nhãn hàng DJI có thể khác nhau tại các thị trường, quốc gia khác nhau tuỳ theo điều kiện thực thi và luật định của địa phương. Và sẽ được áp dụng theo chính sách đã được công bố bởi trung tâm dịch vụ uỷ quyền tại khu vực. Trong trường hợp có xung đột giữa các bản dịch khác về chính sách bảo hành của nhà Sản Xuất thì phiên bản Tiếng Việt do trung tâm bảo hành Uỷ Quyền DJI ASC Vietnam do Công Ty TNHH Khoa Học Công Nghệ RoBoBoss cung cấp trong phụ lục này sẽ được ưu tiên áp dụng.

1.1.b Những gì được Bảo Hành? 
Theo Bảo Hành có giới hạn này, ASC VietNam được uỷ quyền đảm bảo rằng mỗi sản phẩm của nhãn hiệu DJI được bán ra trên thị trường thông qua các hệ thống phân phối chính thức không có lỗi về vật liệu, tay nghề, lỗi sản xuất và trong tình trạng có thể sử dụng tôt dựa trên điều kiện sử dụng bình thường theo các tài liệu, thông số kỹ thuật sản phẩm được công bố bởi DJI trong thời hạn bảo hành.

Thời hạn bảo hành cho các sản phẩm và các linh kiện khác nhau trên một thiết bị sẽ khác nhau, thể hiện ở điều 2 khoản 3 trên phục lục này hoặc cập nhật thông tin trên website của DJI ASC Vietnam.

Chính sách bảo hành mới nhất được công bố trên web site (www.Djicare.vn / www.DjiASCvietnam.com ) của trung tâm bảo hành uỷ quyền ASC VietNam sẽ là chính sách được ưu tiên áp dụng tại thời điểm đó, chính sách này có thể thay đổi mà không báo trước, phụ thuộc vào sự thay đổi chính sách mới mỗi thời điểm khác nhau của hãng DJI.

1.1.c Chất Lượng Linh Kiện Bảo Hành:
Đối với các trường hợp được bảo hành thay thế linh kiện (là các trường hợp có “ngày xác định bảo hành” nhiều hơn 7 ngày kể từ khi kích hoạt sử dụng), Các linh kiện hay một phần thiết bị được thay thế cho dịch vụ bảo hành có thể là mới 100% và cũng có thể là thiết bị linh kiện được tân trang, dù vậy nó được đảm bảo hoạt động tốt và ít nhất là có chức năng tương đương với linh kiện mới.

Một sản phẩm hoặc bộ phận đã được thay thế theo yêu cầu bảo hành sẽ vẫn được tiếp tục bảo hành trong thời gian còn lại trong bảo hành sản phẩm gốc.

1.1.d Hoá Đơn Mua Hàng Hợp Lệ:
Là Biên nhận/hoá đơn của Đại lý giao cho khách hàng khi bán thiết bị. Phải thể hiện đầy đủ thông tin của Đại Lý bán, Tên thiết bị, emei thiết bị, giá bán và ngày bán.

1.1.e Phiếu Bảo Hành Hợp Lệ:
Là phiếu bảo hành được cấp từ các Nhà bán hàng, có thể hiện đầy đủ các thông tin của thiết bị (emei), ngày bán, Đại lý bán, Thông tin chủ thiết bị, số điện thoại, địa chỉ giao nhận hàng bảo hành của Khách hàng.
 

1.1.f Các quyền khác của Khách Hàng
Theo chính sách Bảo Hành có giới hạn này, DJI ASC VietNam đồng ý xem xét cung cấp cho Khách Hàng các quyền pháp lý bổ sung cụ thể theo thoả thuận bằng văn bản với DJI ASC VietNam. 

 

1.2 Định Nghĩa:

1.2.a “DJI ASC VietNamDJI ASC VietNam (Dji Authorized Service Center) là đối tác độc quyền của DJI, do công ty TNHH Khoa Học Công Nghệ là đơn vị chủ quản được uỷ quyền bởi DJI để thực hiện các dịch vụ bảo hành, sửa chữa sau mua không thu phí hoặc có thu phí cho Khách Hàng sử dụng các thiết bị nhãn hiệu DJI tại Việt Nam dựa trên các quy định, chính sách, và sự kiểm soát trực tiếp của DJI.

DJI ASC VietNam cũng là tên gọi chung của hệ thống các cửa hàng trung tâm bảo hành (TTBH) hoặc các trạm tiếp nhận sửa chữa (TTNSC) dưới sự quản lý, uỷ quyền và có công bố thông tin công khai bởi đơn vị chủ quản trên website chính thức của DJI ASC VietNam.

1.2.b “Điểm/Trạm Dịch Vụ DJI là các cửa hàng đại lý có chức năng để tiếp nhận yêu cầu dịch vụ sửa chữa hay bảo hành. Các Trạm Dịch Vụ có thể xử lý tại chỗ các yêu cầu dịch vụ đơn giản, tuy nhiên sẽ chuyển dịch vụ về trung tâm bảo hành chính đối với tất cả các case bảo hành và các yêu cầu sửa chữa phức tạp.

“Điểm/Trạm  vụ” dưới sự quản lý, được uỷ quyền và công bố thông tin công khai bởi DJI ASC Vietnam trên website chính thức mới là trạm dịch vụ chính hãng.

1.2.c “Điểm/Trung Tâm bảo hành DJI Là các cửa hàng đại lý có đầy đủ chức năng, điều kiện, năng lực để tiếp nhận và xử lý trực tiếp tất cả các yêu cầu về dịch vụ bảo trì, sửa chữa sau mua hay các trường hợp yêu cầu bảo hành từ Khách hàng là người tiêu dùng cuối đối với các sản phẩm DJI tại VietNam. 

“Điểm/Trạm tiếp nhận bảo hành” dưới sự quản lý, được uỷ quyền và công bố thông tin công khai bởi DJI ASC Vietnam trên website chính thức mới là Trung Tâm bảo hành DJI chính hãng.

1.2.d "Thu thập thông tin” là việc mà Nhà Bán Hàng / hay Khách Hàng khi yêu cầu bảo hành cho thiết bị tại ASC VietNam phải có trách nhiệm cung cấp cho nhân viên tiếp nhận dịch vụ các thông tin liên quan tới các lỗi của thiết bị bao gồm nhưng không giới hạn như xuất file log, điền form, quay video báo lỗi, chụp hình ảnh thiết bị hay bất cứ các yêu cầu khác từ nhân viên tiếp nhận dịch vụ cần thu thập để phục vụ cho việc kiểm tra trách nhiệm bảo hành. “Thu thập thông tin” phải được hoàn tất trước khi thiết bị được gửi đến cho các điểm tiếp nhận bảo hành. Trong trường hợp Bên B mang thiết bị đến trực tiếp, chỉ những thiết bị cung cấp đầy đủ thông tin hợp lệ, theo yêu cầu và quy định của ASC VietNam mới được tiếp nhận xử lý.

1.2.e “Mã Case” là một mã dịch vụ duy nhất do ASC vietnam cung cấp sau khi thu thập thông tin, tiếp nhận và nhập hồ sơ yêu cầu dịch vụ từ bên B vào hệ thống của ASC VietNam. Mã này sử dụng để dán trên thiết bị gửi đến các Điểm dịch vụ, kiểm tra tiến trình xử lý dịch vụ v.v  1.2.f "Ngày xác nhận bảo hành" Sẽ được dùng làm mốc thời gian tính bù trừ cho thời hạn bảo hành của sản phẩm, thiết bị hay linh kiện được bảo hành là còn hay hết hạn. "Ngày xác nhận bảo hành" được tính là ngày các “Điểm tiếp nhận bảo hành” nhận được thiết bị sau khi đã hoàn tất việc “thu thập thông tin” và lập hồ sơ tiếp nhận bảo hành cũng như đã cung cấp một “mã case” dịch vụ cho bên B dán vào kiện hàng chứa thiết bị sẽ gửi đến cho các “Điểm tiếp nhận bảo hành”
.

Lưu ý: 
* Việc các “Nhà Bán Hàng” Hay “Khách Hàng” gọi điện, email hay bằng cách nào khác thông báo lỗi từ xa cho bất kỳ nhân sự nào của các “Điểm tiếp nhận bảo hành” thì vẫn chưa đủ điều kiện, và thời điểm liên lạc thành công đó vẫn không được tính là ngày xác nhận bảo hành cho tới khi chúng tôi nhận được thiết bị. Trừ khi đó là trường hợp đặc biệt và đã có sự đồng ý khác bằng văn bản của ASC VietNam.
** Điều kiện bắt buộc với thiết bị yêu cầu kiểm tra bảo hành online là “điểm tiếp nhận bảo hành” phải nhận được thiết bị cần bảo hành trong vòng không quá 6 ngày (với bảo hành sửa chữa) và không quá 2 ngày (với bảo hành đổi mới) đồng thời thiết bị phải được nhận trước ngày hết hạn bảo hành sửa chữa/đổi mới ít nhất là 2 ngày làm việc (không bao gồm ngày nghĩ lễ theo quy định của chính phủ).  

Ví dụ: Ngày hết hạn bảo hành của thiết bị là ngày 20/03/2022 thì thì các điểm tiếp nhận dịch vụ của trung tâm DJI ASC VietNam phải nhận được thiết bị trước ngày 18/03/2022.

*** Trường hợp thiết bị đã được gửi đến các Điểm tiếp nhận Bảo hành của ASC Vietnam trước thì vẫn chưa được xác nhận ngày bảo hành cho tới khi bên B hỗ trợ hoàn tất việc “Thu thập thông tin”. ASC Vietnam từ chối đền bù bất cứ thiệt hại nếu có từ việc bên B trễ nãi cung cấp các thông tin xác minh và gây hậu quả không mong muốn.

Danh sách các điểm tiếp nhận dịch vụ của trung tâm DJI ASC VietNam sẽ được công bố tại website của chúng tôi.

1.2.g “Thiết Bị Mua Xách Tay” Là thiết bị không phải là hàng nhập khẩu chính nghạch đối với các dòng Gimbal Osmo, Ronin, Action của Dji (không cung cấp được chứng từ nhập khẩu khi có yêu cầu để phục vụ cho các case bảo hành đổi mới). Hoặc Là thiết bị do người tiêu dùng cuối trực tiếp yêu cầu dịch vụ bảo hành và không thể cung cấp các chứng từ chứng minh nguồn gốc sản phẩm hoặc là thiết bị do Nhà Bán Hàng gửi đến Điểm tiếp nhận bảo hành của ASC VietNam nhưng không cung cấp đầy đủ 1 trong 3 “Biên nhận mua hàng”, “Phiếu Bảo Hành” và “Thu thập thông tin”.

1.2.h “Ngày Mua Hàng” Là ngày mà Khách hàng mua thiết bị (dựa trên biên nhận mua hàng) hoặc là ngày sản phẩm được kích hoạt sử dụng (dựa trên kiểm tra từ hệ thống dịch vụ của DJI) tuỳ trường hợp nào đến trước sẽ được chọn là “Ngày mua Hàng”. 1 ngày mua hàng được tính theo lịch ngày, không được tính theo 24 tiếng.1.2.i “Nhà Bán Hàng” là các Đại lý uỷ quyền hay các cửa hàng bán lẻ các sản phẩm DJI chính hãng

1.2.j “Hồ Sơ Yêu Cầu Bảo Hành” Là khi có sự kiện bảo hành xảy ra thì Nhà Bán Hàng có trách nhiệm tiếp nhận thông tin tình trạng lỗi đồng thời hướng dẫn Khách hàng của mình thu thập các bằng chứng chứng minh cho việc lỗi thiết bị đến từ nhà sản xuất. sau đó thông báo cho 1 trong các Điểm Dịch Vụ ASC VietNam. Các nhân viên của trung tâm sau khi kiểm tra tính hợp lệ sẽ xác nhận tiếp nhận yêu cầu bằng cách tạo một hồ sơ ghi nhận trên hệ thống của ASC VietNam đồng thời trả lại cho bên B một mã dịch vụ “mã case” dùng cho việc dán lên các thiết bị được gửi về các Điểm Dịch Vụ bằng cách trực tiếp hay gián tiếp. 

1.2.k “Phí Lập Hồ Sơ Bảo Hành” Là một khoản phí áp dụng cho các tường hợp: 
* Khi thiết bị được xếp vào nhóm là Thiết bị xách tay.
* Khi Nhà Bán Hàng yêu cầu ASC VietNam thay mặt họ bằng cách trực tiếp hay gián tiếp để thực hiện trách nhiệm “thu thập thông tin” hợp lệ cho khách hàng đã mua thiết bị trực tiếp từ họ. Phí lập hồ sơ bảo hành sẽ tuỳ từng trường hợp và được công khai trong biểu phí dịch vụ tại web site chính thức.

1.2.l “Phí Lưu Kho” Là chi phí được ASC Center thu của Nhà Bán Hàng hoặc Khách Hàng:

* Phí lưu kho bị động (không bảo quản): khi gửi thiết bị sửa chữa, bảo hành quá hạn quy định tại các Điểm Dịch Vụ ASC VietNam.
* Phí lưu kho chủ động (có bảo quản): là phí phu theo yêu cầu ký gửi từ Nhà Bán Hàng hoặc Khách hàng.

1.2.m "Phí phạt trôi bảo hành" Là mức phí mà khách hàng sẽ phải chi trả cho các trung tâm dịch vụ ASC VietNam trong trường hợp đã khui seal thiết bị hay linh kiện, làm trôi thời hạn bảo hành hay làm giảm giá trị sử dụng của nó hay mất giá trị sử dụng lại. Mức phí này bằng 35% giá tại thời điểm thông báo giá trị của linh kiện hay thiết bị trước đó, không phải tại thời điểm xảy ra đền bù.

1.2.n "Xử Lý Quá Hạn & Nợ" Là thông báo về quyền được xử lý của trung tâm DJI ASC VietNam đối với các trường hợp

 1. Thiết bị gửi quá hạn dịch vụ lưu kho của DJI ASC VietNam.
 2. Thiết bị không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ của DJI ASC VietNam sau khi được thông báo hoàn trả nhiều lần và quá hạn mà Khách hàng vẫn không đến tiếp nhận hoặc phản hồi.
 3. Thiết bị đã được DJI ASC VietNam hoàn thành dịch vụ sửa chữa hay bảo hành, quá hạn thanh toán và hoàn trả nhưng không nhận được phản hồi từ khách hàng. 
 4. Thiết bị có công nợ dịch vụ quá hạn thanh toán từ Nhà bán hàng/ Khách Hàng.

1.2.o "Sản phẩm bị bỏ rơi" là tình trạng được thông báo khi thiết bị sau 30 ngày kể từ ngày thực hiện các hành động đầu tiên cho các trường hợp sau:

·       Hoàn trả thiết bị cho Khách Hàng không thành công nhưng không thể có biện pháp thay thế dù DJI ASC VietNam đã dùng mọi nỗ lực để liên hệ với Khách Hàng.

·       Không được thanh toán các nghĩa vụ chi phí dịch vụ sau khi khách hàng đã đồng ý và DJI ASC VietNam đã thông báo hoàn thành dịch vụ đến Khách Hàng.

·       Thiết bị mà DJI ASC VietNam đã thông báo cho Khách Hàng rằng không thể cung cấp dịch vụ và thiết bị sẽ hoàn trả nhưng không được Khách Hàng nhận lại sau ba cuộc gọi nhắc nhở kể từ lần đầu tiên chúng tôi liên hệ thông báo.

1.2.p "Ngày báo trả" Được xác nhận là ngày mà các nhân viên của trung tâm dịch vụ gọi thông báo hoàn trả thiết bị cho khách hàng. Được tính là ngày có phát sinh cuộc gọi thành công đầu tiên. Hoặc lần thứ 3 cho các cuộc gọi không thể liên lạc hoặc từ chối tiếp chuyện từ số điện thoại Khách Hàng đã cung cấp trên biên nhận.

1.2.q "Thông Báo Cuối Cùng" Là lần thông báo cuối cùng từ DJI ASC VietNam dưới bất kỳ hình thức email, tin nhắn, hay cuộc gọi, hay khác theo thông tin đã đăng ký khi sử dụng dịch vụ đến Nhà Bán Hàng/ Khách Hàng cho việc nhắc nhở Nhà Bán Hàng/ Khách Hàng hoàn thành, thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm, hay quyền lợi bao gồm nhưng không giới hạn đối với các công việc, dịch vụ v.v. của họ đang sử dụng tại DJI ASC VietNam.

Sau "Thông Báo Cuối Cùng" quá thời hạn thực hiện tại thông báo cuối cùng, sau 24h. DJI ASC VietNam sẽ kích hoạt quyền được "Xử Lý Qúa Hạn & Nợ" sự việc theo chính sách đã được công bố trước đó trên website chính thức mà không cần phải thông báo trước với Nhà Bán Hàng/ Khách Hàng.

1.2.r "Thẻ dịch vụ DJI Care Platinum" Là một loại thẻ dịch vụ miễn phí do các chi nhánh là các đại lý, cửa hàng bán lẻ các thiết bị của nhãn hiệu DJI tặng cho khách hàng trực tiếp của họ (không bắt buộc).

Khách hàng có sở hữu thẻ này khi sử dụng dịch vụ tại trung tâm DJI ASC VietNam sẽ được miễn phí một số các loại phí dịch vụ do các Nhà Bán Hàng đã có cam kết chi trả cho DJI ASC VietNam thay cho khách hàng của họ trước đó. 

Xin lưu ý, các nhà bán lẻ khác nhau sẽ có chính sách miễn phí dịch vụ cho thẻ Dji Care Platium khác nhau. 

1.2.s “Sự Kiện Bất Khả Kháng” là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép bao gồm nhưng không giới hạn như dịch bệnh, động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa, bạo động, nổi loạn, chiến sự, chống đối, phá hoại, cấm vận, bao vây, phong tỏa, bất cứ hành động chiến tranh nào hoặc hành động thù địch cộng đồng cho dù chiến tranh có được tuyên bố hay không v.v

1.2.t “Trở Ngại Khách Quan” là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình.

 
1.3 Giới Hạn.

1.3.c ASC VietNam sẽ làm gì?

DJI ASC VietNam do Công ty TNHH Khoa Học Công Nghê RoBoBoss là đơn vị chủ quản cùng liên kết với hệ thống các “Trạm và Điểm Dịch Vụ” từ các đối tác có đủ năng lực để tiếp nhận, xử lý các yêu cầu dịch vụ sau mua từ khách hàng của DJI tại Việt Nam. Chúng tôi có trách nhiệm là trung gian đảm bảo quyền lợi chính đáng và công bằng cho khách hàng sử dụng các thiết bị DJI chính hãng. Các khoản phí có thể được áp dụng cho các dịch vụ không nằm trong quyền lợi Bảo hành có giới hạn này.

Các nhân viên dịch vụ sau mua của chúng tôi sẽ hướng dẫn Khách hàng cách lấy, thu thập các thông tin, dữ liệu, chứng cứ cần thiết sau đó thực hiện tổng hợp và hỗ trợ để tạo các “phiếu yêu cầu bảo hành” về hệ thống quản lý dịch vụ của DJI để ghi nhận và xử lý sau đó.

DJI ASC VietNam sẽ cố gắng chẩn đoán và giải quyết vấn đề của Khách Hàng qua điện thoại, e-mail hoặc trò chuyện trực tuyến. DJI ASC VietNam có thể hướng dẫn bạn tải xuống và cài đặt các bản cập nhật phần mềm cụ thể.

Nếu vấn đề của bạn không thể được giải quyết qua điện thoại hoặc thông qua ứng dụng cập nhật phần mềm, bạn có thể được yêu cầu giao sản phẩm cho chúng tôi để kiểm tra thêm. DJI ASC VietNam sẽ sắp xếp dịch vụ sửa chữa hoặc thay thế miễn phí nếu sự cố thuộc phạm vi Bảo hành có giới hạn này.

Đối với các trường hợp dữ liệu do bên B cung cấp đã rõ ràng và sau khi trách nhiệm bảo hành được xác định là lỗi từ nhà sản xuất. DJI ASC VietNam sẽ thay mặt DJI xử lý, cung cấp dịch vụ bảo hành bằng cách sửa chữa hoặc thay thế hoặc đổi mới (có điều kiện) ngay tại Việt Nam.

Đối với trường hợp như Điều 1 khoản 3 điểm a, Bên A sẽ làm các thủ tục liên quan và hỗ trợ khách hàng gửi thiết bị về nhà máy (có phí). Xin vui lòng tham khảo thêm về điểu khoản phí vận chuyển.

Trong trường hợp thiết bị không phải do lỗi sản xuất và không được chấp nhận bảo hành, ASC VietNam có thể đề nghị cung cấp dịch vụ sửa chữa thay thế có thu phí. Các linh kiện điện tử chính hãng DJI khi sử dụng dịch vụ sửa chữa thay mới sẽ được bảo hành với thời gian từ 1-3 tháng tuỳ chủng loại.

1.3.b Giới hạn trách nhiệm.Khi nhận cung cấp dịch vụ, DJI ASC VietNam chỉ chịu trách nhiệm về mất mát hoặc hư hỏng đối với sản phẩm của Khách Hàng trong khi DJI ASC VietNam đang tạm giữ để xử lý dịch vụ sửa chữa hay bảo hành.


Trong mọi trường hợp, DJI ASC VietNam không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ điều nào sau đây ngay cả khi đã được thông báo về khả năng của nó và bất kể khiếu nại dựa trên hợp đồng, bảo hành, sơ suất, trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc lý thuyết khác về trách nhiệm pháp lý về việc: 


 • Mất hoặc tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào, bao gồm thông tin bí mật, thông tin độc quyền hoặc thông tin cá nhân, có trong sản phẩm. 

 • Bên thứ ba yêu cầu bạn bồi thường thiệt hại.

 • Thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, trừng phạt, gián tiếp hoặc do hậu quả, bao gồm nhưng không giới hạn ở lợi nhuận bị mất, doanh thu kinh doanh, lợi thế thương mại hoặc khoản tiết kiệm dự kiến.

Trong mọi trường hợp, tổng trách nhiệm của DJI ASC VietNam với Khách Hàng tiêu dùng cuối, các chi nhánh, nhà cung cấp, người bán lại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của DJI đối với các thiệt hại do bất kỳ nguyên nhân nào sẽ không vượt quá mức thiệt hại trực tiếp thực tế, không vượt quá số tiền phải trả cho sản phẩm thiết bị mà DJI ASC VietNam đang tạm giữ để xử lý dịch vụ.

1.3.c Giới hạn quyền can thiệp.

Các trường hợp sau đây bị buộc phải gửi thiết bị về nhà máy để kiểm tra bảo hành và xử lý bảo hành mà không được xử lý trực tiếp tại DJI ASC Việt Nam theo điều kiện thực tế, chính sách bảo hành, quyền hạn can thiệp công nghệ, chính sách bảo vệ Bí mật Công Nghệ của DJI áp dụng cho các nhà phân phối trên toàn cầu:

 • Các lỗi liên quan đến bí mật công nghệ hay khác theo quyết định của DJI sau khi kiểm tra hồ sơ lỗi do ASC VietNam cung cấp và thông báo phải gửi về xử lý tại nhà máy.
 • Các lỗi do nguyên nhân thứ 3 không thể xác định.
 • Các lỗi mà ASC VietNam nghi ngờ có khả năng cao là lỗi nhà sản xuất nhưng Khách Hàng không thể cung cấp được đầy đủ dữ kiện để phân tích, hay chứng minh được trách nhiệm từ nhà sản xuất.
 • Các lỗi cần can thiệp sâu về chuyên môn hay hỗ trợ kỹ thuật từ nhà sản xuất để xác định trách nhiệm.
 • Thiết bị thuộc dòng gimbal chuyên nghiệp, drone công nghiệp.
 • Theo yêu cầu của Khách Hàng (Khách hàng có thể phải chi trả chi phí vận chuyển cho yêu cầu này).1.3.d Giới hạn dịch vụ.

Các Nhà Bán Hàng đang phân phối hay bán lẻ các sản phẩm DJI tại Việt Nam đều phải thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm và các cam kết của một đơn vị kinh doanh với Khách Hàng trực tiếp của mình. ASC VietNam từ chối việc thừa hưởng các trách nhiệm hay các cam kết giữa Nhà Bán hàng với Khách Hàng mà không có một tuyên bố trước đó hay không có trong chính sách dịch vụ đã được công bố của ASC Việt Nam.

ASC Việt Nam chỉ tiếp nhận bảo hành cho các thiết bị do nhà bán hàng bán ra có xuất “Hoá đơn mua hàng hợp lệ” và “phiếu bảo hành hợp lệ”. Bên B, theo chính sách bảo hành chính hãng do DJI công bố, buộc phải cung cấp đầy đủ thông tin phiếu bảo hành và hoá đơn mua hàng khi yêu cầu dịch vụ bảo hành từ ASC VietNam.

ASC Việt Nam giới hạn dịch vụ sau mua đối với các sản phẩm mới ra mắt và nhà máy sản xuất chưa cung cấp đủ các linh kiện thay thế. thời gian chờ xử lý dịch vụ trong trường hợp này sẽ được thông báo cụ thể với khách hàng. Thiết bị chờ xử lý sẽ được gửi trả lại cho bên B tự bảo quản.

ASC Việt Nam giới hạn cung cấp dịch vụ cho một số trường hợp có thể bị ảnh hưởng bởi vấn đề vận chuyển bị tạm ngưng hay lệnh cấm vận chuyển từ Hongkong/ Trung Quốc. Ảnh hưởng bởi các “trở ngại khách quan” hay “sự kiện bất khả kháng”. Thông báo về trở ngại khách quan hay sự kiện bất khả kháng sẽ được gửi đến cho Nhà Bán Hàng đồng thời công bố trên website của ASC Vietnam trong vòng không quá 7 ngày làm việc kể từ khi sự kiện diễn ra. 
1.4 Phân Loại Bảo Hành.

1.4.a Bảo Hành Đổi Mới.

Định nghĩa: Bảo hành đổi mới. Là trường hợp khách hàng sẽ được đổi mới hoàn toàn 100% một linh kiện, sản phẩm mới cùng loại.

Hạn chế: Bảo hành đổi mới không được áp dụng cho các thiết bị có dấu hiệu va chạm, rớt nước hoặc rơi do nguyên nhân thứ 3 không xác định (vd: chim, dây điện, diều, gió quật, bay vào vùng cấm, bị bắn rơi v.v)

Hình thức:

 • Đổi mới nguyên Box trong trường hợp sản phẩm chưa kích hoạt, Khách hàng khui seal kiểm tra trực tiếp và phát hiện lỗi tại cửa hàng chính hãng, hoặc khách hàng nhận hàng ở tỉnh có thể cung cấp được video quay lại quá trình khui seal mở hộp test nhanh (không cắt) đối với các lỗi phần cứng hay ngoại vi thiết bị.
 • Đổi mới từng phần cho các linh kiện. Ví dụ khi một thiết bị bay đã kích hoạt sử dụng và được phát hiện lỗi sản xuất ở một phần như máy bay, pin, remote, tay điều khiển v.v thì phần được đổi mới chính là phần linh kiện đó. Trường hợp này không được đổi mới full box. 
 • Thực hiện đổi mới ngay lập tức nếu tình trạng linh kiện hay thiết bị đang có sẵn tại kho ASC. Trường hợp thiết bị không có sẵn, ASC Vietnam sẽ tiến hành nhập hàng để hoàn trả cho Khách Hàng.


Điều kiện:

 • Điều kiện để áp dụng chính sách bảo hành đổi mới cho một linh kiện, thiết bị đã được chứng minh là lỗi của nhà sản xuất là: Thiết bị vừa mới mua và xảy ra lỗi trong vòng không quá 7 ngày kể từ ngày thiết bị được kích hoạt để sử dụng hoặc không quá 14 ngày kể từ ngày mua (dựa trên hoá đơn) tuỳ điều kiện nào đến trước và thoả điều kiện “ngày xác nhận bảo hành” tại điều 1 khoản 2 mục e của chính sách này.
 • Sản phẩm bảo hành đổi mới không nằm trong danh sách "Các trường hợp từ chối bảo hành" theo quy định tại điều 2 của nhà sản xuất.
 • Phải cung cấp được bằng chứng về thiệt hại trong quá trình vận chuyển nếu các hư hại bị nghi ngờ là do vận chuyển. trường hợp này vui lòng không sử dụng và thông báo cho Nhà Bán Hàng, có kèm theo video quá trình mở seal hộp có các chi tiết bất thường.
 • Sản phẩm được đổi mới phải được gửi về các Trạm Dịch Vụ không quá 2 ngày kể từ khi bên B nhận được thông báo từ Trạm Dịch Vụ sẽ tiếp nhận hồ sơ.
 • Sản phẩm được đổi mới Full phải được trả về đầy đủ, còn nguyên hộp, bộ phụ kiện đi kèm, tài liệu hướng dẫn đi kèm như ban đầu. Một vài trường hợp có thể không gửi cần gửi pin.
 • Thiết bị, linh kiện được bảo hành đổi mới có thể được đổi mới nguyên hộp hoặc đổi mới từng phần tuỳ loại thiết bị hay các lỗi trên từng trường hợp cụ thể.

Quy trình dịch vụ:

 • B1: Tiếp nhận thiết bị, linh kiện đủ điều kiện kiểm tra bảo hành đổi mới, kiểm tra ngoại quan tình trạng tiếp nhận, ghi nhận thông tin tình trạng lỗi, thu thập chứng cứ từ Khách hàng cung cấp. Thời gian thực hiện dự tính  2h-3 ngày (tuỳ thuộc việc cung cấp thông tin từ Khách hàng)
 • B2: Tiến hành thử nghiệm, kiểm tra, phân tích lỗi, lập hồ sơ báo cáo về hệ thống dịch vụ bảo hành  của nhà sản xuất và chờ phản hồi xác nhận trách nhiệm bảo hành. Thời gian thực hiện dự tính từ 3-7 ngày làm việc (tuỳ tình trạng phức tạp của lỗi của thiết bị)
 • B3: Nhận kết quả. Trường hợp Khách Hàng được xác nhận hợp lệ Bảo hành đổi trả. Tiến hành tạm xuất khẩu bảo hành cho thiết bị sau đó nhập trả cho Khách Hàng. Thời gian thực hiện quy trình xuất nhập khẩu thiết bị bảo hành 2 chiều từ 4 - 10 tuần.
 • B4: ASC Vietnam sẽ tìm phương án tối ưu để thực hiện việc đổi trả nhanh nhất cho Khách Hàng trong điều kiện sẵn có. 

      * Với thiết bị, linh kiện đang CÓ sẵn tại kho hàng của ASC Vietnam, Khách hàng sẽ được đổi mới ngay. Thời gian thực hiện dự tính từ 1-3 ngày làm việc.
      * Với thiết bị, linh kiện KHÔNG có sẵn tại kho hàng của ASC Vietnam. Chúng tôi sẽ thông báo cho Khách Hàng quy trình, thời gian phải chờ xử lý xuất nhập hàng cùng các giải pháp khác tốt nhất có thể hay các hỗ trợ tạm thời khác nếu có (không bắt buộc)

 • B5: Đổi trả bảo hành thiết bị sau khi nhận được hàng mới từ nhà sản xuất.

1.4.b Bảo Hành Thay Thế.

Định nghĩa:
Là trường hợp thiết bị còn trong thời hạn bảo hành công bố nhưng đã quá thời hạn được đổi mới. Các phần linh kiện hư hỏng sẽ được sửa chữa hay thay thế bằng các linh kiện mới hoặc tân trang tương đương (tuỳ trường hợp) chứ không phải luôn được thay thế bởi một linh kiện hoàn toàn mới cùng loại. Một sản phẩm hoặc bộ phận thay thế bảo hành sẽ được tiếp tục bảo hành

trong thời gian còn lại trong bảo hành sản phẩm gốc.Hạn chế & Điều kiện:
Áp dụng theo Điều 2 của phụ lục này.


Hình thức: 

 • Bảo hành sửa chữa tại trung tâm dịch vụ uỷ quyền DJI ASC VietNam.
 • Bảo hành sửa chữa tại nhà máy sản xuất đối với các phần linh kiện có liên quan tới bảo mật công nghệ, drone công nghiệp.
 • Bảo hành thay thế mới hoàn toàn phần linh kiện hư hỏng đối với Gimbal, không sửa chữa. Nhà sản xuất sẽ thu hồi phần linh kiện, thiết bị đã hư hỏng. 

Quy trình dịch vụ:

 • B1: Tiếp nhận thiết bị, linh kiện, kiểm tra ngoại quan tình trạng tiếp nhận, ghi nhận thông tin tình trạng lỗi, thu thập chứng cứ từ Khách hàng cung cấp. Thời gian thực hiện dự tính  2h-3 ngày (tuỳ thuộc việc cung cấp thông tin từ Khách hàng).
 • B2: Tiến hành thử nghiệm, kiểm tra, phân tích lỗi, lập hồ sơ báo cáo về hệ thống dịch vụ bảo hành của nhà sản xuất và chờ phản hồi xác nhận trách nhiệm bảo hành. Thời gian thực hiện dự tính từ 3-7 ngày làm việc (tuỳ tình trạng phức tạp của lỗi của thiết bị).
 • B3: Nhận kết quả. 
  Trường hợp Khách Hàng được xác nhận hợp lệ bảo hành sửa chữa tại Vietnam.

  * ASC Viet Nam sẽ tiến hành thực hiện sửa chữa ngay hoặc thông báo cho khách hàng trong trường hợp cần chờ nhập phần linh kiện hư hỏng để sửa chữa. Thời gian thực hiện phụ thuộc tình trạng linh kiện sẵn có từ 2h đến 4 tuần (chờ nhập linh kiện).
  * Trường hợp Khách Hàng được xác nhận hợp lệ bảo hành nhưng phải tiến hành sửa chữa tại Nhà máy sản xuất. DJI ASC VietNam sẽ tiến hành làm thủ tục tạm xuất khẩu bảo hành cho thiết bị sau đó nhập trả cho Khách Hàng. Thời gian thực hiện quy trình xuất nhập khẩu thiết bị bảo hành 2 chiều từ 4 - 10 tuần.
 • B4: Sau sửa chữa tại VietNam hay sau khi nhận lại thiết bị đã sửa chữa bảo hành từ nhà máy sx gửi về, các kỹ thuật viên của DJI ASC VietNam sẽ kiểm tra để đảm bảo thiết bị vận hành tốt theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
 • B5: Thông báo và trả bảo hành thiết bị cho Khách Hàng.
   

1.4.c Bảo Hành Thiện Chí. (Chỉ áp dụng cho Đại Lý Bán Hàng)

Trong một số trường hợp hiếm hoi đặc biệt, dù không hội đủ các điều kiện để hưởng chế độ bảo hành theo chính sách của nhà sản xuất, DJI ASC VietNam vẫn sẽ có những xem xét và đề suất giải pháp để hỗ trợ bảo hành bằng hình thức chấp nhận cho Nhà Bán Hàng thanh toán 1 phần chi phí để thực hiện “bảo hành thiện chí” cho Khách Hàng của mình, nhưng không bắt buộc và phải được sự đồng ý của cả 2 bên. Trong từng trường hợp cụ thể, cách thức thực hiện hoặc chi phí áp dụng sẽ được thông báo bởi ASC VietNam.

1.4.d Bảo Hành Cho Thiết Bị Không Phổ Biến Theo Đơn Đặt Riêng

Định nghĩa:
Là chính sách Bảo hành bổ sung được áp dụng riêng đối với các sản phẩm dân dụng đặc biệt, không thông dụng, Các thiết bị được nhập hàng riêng theo đơn hàng lẻ của Khách Hàng, Các sản phẩm Drone công nghiệp có trọng lượng thiết bị trên 8kg.

Hạn chế & Điều kiện: 
Áp dụng các hạn chế và điều kiện hợp lệ theo quy định "điều kiện bảo hành"  (click để xem)

Hình thức: 
Áp dụng theo các hình thức của Bảo Hành Đổi Mới hoặc Bảo Hành Sửa Chữa.

Quy trình dịch vụ:
Đối với các thiết bị được đặt hàng theo đơn yêu cầu từ khách hàng, các thiết bị này không được chuẩn bị thiết bị hay linh kiện thay thế sẵn do tính chất không phổ biến tại thị trường. 

 • Trường hợp bảo hành đổi mới: DJI ASC Vietnam chỉ có thể áp dụng quy trình bảo hành đổi mới với hình thức chuyển xuất khẩu bảo hành thiết bị của Khách Hàng về nhà máy sau đó nhập mới về trả Khách Hàng. Thời gian thực hiện từ 4 - 10 tuần (không bao gồm thời gian thu thập chứng cứ, xử lý hồ sơ, kiểm tra xác nhận trách nhiệm.)
 • Trường hợp bảo hành sửa chữa: DJI ASC Vietnam chỉ có thể áp dụng quy trình bảo  sửa chữa tại nhà máy sản xuất. Thiết bị sẽ được tạm xuất khẩu trả về nhà máy sau đó nhập khẩu trả lại cho Khách Hàng. Thời gian thực hiện từ 4 - 12 tuần (không bao gồm thời gian thu thập chứng cứ, xử lý hồ sơ, kiểm tra xác nhận trách nhiệm.)

 

1.5 Thông Tin Liên Hệ

Đơn vị chủ quản:

CTY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ROBOBOSS

Trụ Sở chính

15 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 10, Tp HCM

Mã Số Thuế

0315742414

Số Điện Thoại

(+84) 1900.5555.12 (ext:3) Hotline 09091.5555.12

Website

www.Djicare.vn  -  www.DjiASCvietnam.com

** Các Điểm dịch vụ, vui lòng kiểm tra thông tin mới nhất trên website của ASC VietNam.

 

Điều 2: ĐIỀU KIỆN CHẤP NHẬN & TỪ CHỐI

2.1 Điều kiện để được chấp nhận bảo hành.

2.1.a Vẫn còn thời hạn bảo hành, sản phẩm được sử dụng bình thường và tuân thủ đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

2.1.b Sản phẩm vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu của sự tháo mở vỏ, nứt vỡ, va chạm, giả mạo hoặc thay đổi linh kiện.

2.1.c Số series sản phẩm phải đúng theo số series trong biên nhận mua hàng và Phiếu bảo hành. Số Series của linh kiện phải đúng theo một bộ với sản phẩm chính. Tem nhãn còn nguyên vẹn, không thấm nước, không có dấu hiệu của sự thay đổi hay giả mạo.

2.1.d Cung cấp đầy đủ các dữ liệu theo yêu cầu của DJI ASC VietNam trong từng trường hợp cụ thể để làm bằng chứng cho việc kiểm tra, phân tích lỗi và xác định trách nhiệm. Hoặc, bằng chứng chứng minh được lỗi từ nhà sản xuất (vd: nếu khách hàng thông báo về việc mở hộp sản phẩm đã thấy ngay các phần gãy vỡ của linh kiện hay thiết bị, Khách hàng cần phải cung cấp video để chứng minh thiết bị hư hỏng ngay khi mở hộp và chưa hề sử dụng.)

2.1.e Các bằng chứng hợp lệ là các tài liệu ghi hình (video) sắc nét, thể hiện rõ được lỗi của sản phẩm. Bằng chứng dưới dạng hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ thêm, không được xem là 1 chứng cứ trong một số trường hợp.

2.1.f Hóa đơn mua hàng hoặc phiếu bảo hành hợp lệ từ hệ thống phân phối chính hãng hay các Nhà Bán Hàng cho các sản phẩm DJI  

2.1.g Không nằm ngoài vùng dịch vụ ASC Viet Nam được uỷ quyền.

2.1.h Không nằm trong các trường hợp bị từ chối bảo hành tại điều 2 khoản 2 dưới đây.


2.2 Các trường hợp sau từ chối bảo hành:

2.2.a 1.Không cung cấp biên nhận mua hàng hợp lệ, phiếu bảo hành hợp lệ.
      a 2.Không thể cung cấp đầy đủ các dữ liệu theo danh mục yêu cầu để phân tích lỗi, chứng minh và xác định trách nhiệm. (vd: file log, record video v.v)
       a 3.Không cung cấp bằng chứng (thông tin, dữ liệu) chứng minh dược lỗi là do nhà sản xuất. 

       a 4. Không còn nguyên vẹn, có dấu hiệu mở vỏ, va chạm trầy xước thân vỏ. 

2.2.b Tai nạn hoặc thiệt hại rơi hay đâm bởi yếu tố phi sản xuất hoặc yếu tố thứ 3 không xác định (vd: chim, dây điện, diều, bay vào vùng cấm, bị bắn hạ v.v). Bao gồm nhưng không giới hạn các hư hại do không kiểm soát được các yếu tố bên ngoài như thiên tai, lũ lụt, hoả hoạn, sét đánh, côn trùng, động vật.

2.2.c Sản phẩm có tiếp xúc với độ ẩm, sự xâm nhập của các vật thể lạ (nước, dầu, cát, v.v.). Hư hỏng linh kiện hay thiết bị do nước hay chất lỏng bao gồm và không giới hạn các sản phẩm có tính năng chống nước của DJI. Giấy quì bên trong máy bay, linh kiện, hoặc Gimbal Camera đổi màu (Do máy bay rớt nước hoặc sử dụng trong môi trường ẩm ướt quá mức cho phép) 

2.2.d Nhãn sản phẩm, số emei (series), log khoá ốc, có dấu hiệu giả mạo hoặc thay đổi.

2.2.e Hư hỏng do tự ý sửa chữa trái phép các mạch điện, hoặc sử dụng sai pin và bộ sạc.

2.2.f Thiệt hại do sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ không được ủy quyền chính hãng hay giả mạo cửa hàng uỷ quyền.

2.2.g Thiệt hại do các chuyến bay không tuân theo khuyến nghị hướng dẫn sử dụng.

2.2.h Thiệt hại do hoạt động trong thời tiết xấu như gió mạnh, mưa, bão cát, bụi, v.v.

2.2.i Hư hỏng do vận hành sản phẩm trong môi trường có GPS yếu, không đạt yêu cầu tối thiểu của nhà sản xuất. (Vd: Trong nhà, môi trường tối, hang động, toà nhà cao tầng, công trường nhiều sắt thép v.v)

2.2.k Hư hỏng do vận hành sản phẩm trong môi trường bị nhiễu từ hoặc các khu vực có sự ảnh hưởng mạnh từ các thiết bị phát sóng không dây khác xung quanh (vd: khu vực khai thác mỏ, tháp phát sóng vô tuyến điện, dây điện cao thế, trạm biến áp, đường truyền tín hiệu video, tín hiệu Wi-Fi, Loa, v.v.)

2.2.l Hư hỏng do vận hành sản phẩm ở trọng lượng lớn hơn trọng lượng cất cánh an toàn, như được chỉ định trong hướng dẫn sử dụng.

2.2.m Hư hỏng do hoạt động trong môi trường không đảm bảo an toàn bay hay thời tiết xấu (vd: gió quá mạnh, mưa bão, cát / bụi, ẩm cao v.v)

2.2.n Hư hỏng do vận hành thiết bị với pin, sạc không phải là sản phẩm chính hãng DJI đã cung cấp cho thiết bị. Pin đã qua sửa chữa độ chế, pin thông minh đã cảnh báo mức pin còn quá thấp hoặc bị lỗi hoặc việc bảo quản pin không phù hợp gây biến dạng, tụt cell pin v.v2.2.o Thiệt hại do cố ý sử dụng khi một trong các bộ phận linh kiện đã bị lão hóa, hư hỏng, ẩm mốc, không còn đảm bảo tính an toàn kỹ thuật.

2.2.p Hoạt động liên tục gây cháy hoặc lỗi cho các linh kiện điện và mạch điện.

2.2.q Hư hỏng do tự sửa chữa, tháo gỡ thay đổi kết cấu, có dấu hiệu đã mở vỏ, hoặc gắn thêm các thiết bị, linh kiện, phụ kiện của bên thứ 3 không đảm bảo các giới hạn kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc các vấn đề về độ tin cậy hoặc khả năng tương thích. Bao gồm cả phần cứng và phần mềm.

2.2.r Lỗi, hoặc thiệt hại gây ra bởi bất kỳ sản phẩm của bên thứ ba nào, kể cả những sản phẩm mà DJI có thể cung cấp hoặc tích hợp vào sản phẩm DJI theo yêu cầu của bạn.

2.2.s Thiệt hại do lắp đặt không đúng, hoặc sử dụng không đúng, không tuân theo sự hướng dẫn, cảnh báo của nhà sản xuất hoặc làm theo bất kỳ các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật nào không phải do DJI cung cấp.

2.2.t Tai nạn hoặc thiệt hại do hỏa hoạn gây ra bởi các yếu tố phi sản xuất, hoặc bởi các yếu tố bên ngoài không thể kiểm soát, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lỗi của phi công.

2.2.u Các hư hỏng do lắp đặt không đúng, sử dụng không đúng hoặc vận hành không theo đúng các hướng dẫn, yêu cầu của nhà sản xuất kèm theo mỗi sản phẩm.

2.2.v Các hư hỏng gây ra đối với các sản phẩm là gimbal chống rung, hay gimbal camera do rơi rớt, có dấu hiệu va đập. Motor bị kẹt do tác động ngoại lực hoặc cấn đè, hoặc không tháo nắp bảo vệ gimbal khi mở máy.

2.2.x Thiết bị, linh kiện không còn giữ được trạng thái bao bì ban đầu hoặc bị hư hỏng trong quá trình bảo quản lưu kho của đại lý. Bao gồm nhưng không giới hạn việc sản phẩm có vết ẩm mốc, gỉ sét hoặc bị ăn mòn, oxy hoá, biến dạng, giấy quỳ đổi màu hay có dung dịch bên trong,

2.2.y Thiết bị sau mua không kích hoạt sử dụng mà lưu kho quá 3 tháng, pin và các thiết bị điện tử có thể bị hư hỏng trong môi trường bảo quản không phù hợp mà không phải do lỗi sản xuất.

2.2.z Thiết bị, linh kiện đã quá thời hạn bảo hành. Hoặc có “Ngày xác nhận bảo hành” trong khoảng thời gian là 2 ngày làm việc (không gồm ngày nghỉ, ngày lễ) trước ngày hết hạn bảo hành.


2.3 Thời gian bảo hành.

2.3.a Thời gian bảo hành bắt đầu được tính từ ngày thiết bị được kích hoạt sử dụng lần đầu tiên. Trong trường hợp không thể xác nhận thời gian kích hoạt bảo hành đối với một số linh kiện hay thiết bị thì thời gian kích hoạt bảo hành sẽ được áp là ngày được bán ra trên hoá đơn mua hàng của Khách Hàng và không quá 20 ngày so với bill nhập hàng từ nhà Phân Phối của Đại Lý.

2.3.b Thời gian công bố bảo hành chung cho một sản phẩm là thời gian được bảo hành của mạch chính. Tuy nhiên thời hạn bảo hành trong một thiết bị có các linh kiện khác nhau với khoảng thời hạn bảo hành không giống nhau. Để chính xác, xin vui lòng kiểm tra, đối soát và điều chỉnh với bản thông báo mới nhất được niêm yết trên website của DJI ASC VietNam.

Dưới đây là các mục linh kiện được bảo hành và thời hạn chung.

Thiết Bị

Linh Kiện

Thời Gian Bảo Hành

DRONE

Mạch chính

12 Tháng

 

Gimbal Camera

12 Tháng

 

Vision Positioning System

12 Tháng

 

Propulsion system (excluding propellers)

12 Tháng

 

Remote Điều Khiển

12 Tháng

 

Pin Thông Minh

6 Tháng hoặc 200 lần sạc.

 

Sạc Pin

12 Tháng

 

Hub Sạc 3 Pin

6 Months

 

Khung / Vỏ / Cánh

Không Bảo Hành

 

 

 

OSMO

Handle

12 Tháng

 

Battery

12 Tháng

 

Power cable, Wrist Strap và vỏ ngoài các linh phụ kiện.

Không Bảo Hành

 

 

 

POCKET

Gimbal Camera

12 Tháng

 

Tay cầm

12 Tháng

 

Pin

12 Tháng

 

Vỏ và Phụ Kiện

Không Bảo Hành

 

 

 

ACTION

Camera

12 Tháng

 

Front Touchscreen Module

12 Tháng

 

Power Module

12 Tháng

 

Power Cable

Không Bảo Hành

 

 

 

RONIN

Gimbal (Built-In Battery)

12 Tháng

 

DJI Ronin RavenEye Image Transmission System

12 Tháng

 

DJI Ronin Focus Motor

12 Tháng

 

Extended Grip/Tripod

12 Tháng

 

DJI R Phone Holder

6 Tháng

 

 

 

Linh Kiện

Các Lính Kiện Chính Hãng  Sửa Chữa Thay thế mới

1-3 Tháng tuỳ loại.

 

Click để xem thêm chi tiết "Thời Hạn bản hành" của tất cả Sp DJI  

 

Điều 3: CÁC QUY DỊNH CHUNG

3.1 Phải làm gì trước khi có được dịch vụ hậu mãi?

3.1.a Thu thập thông tin. 

 • Thực hiện theo quy trình do ASC VietNam chỉ định và hướng dẫn từ các Điểm Dịch Vụ khi tiếp nhận máy từ Khách Hàng. Phiếu tiếp nhận phải có đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu do chúng tôi cung cấp. ASC VietNam từ chối trách nhiệm nếu các tranh chấp phát sinh từ việc thông tin tiếp nhận không đầy đủ hay không rõ ràng. “Quy trình dịch vụ hậu mãi chung của DJI”
 • Khách hàng cần phải sao lưu tất cả dữ liệu có trong thẻ SD. Ngoại trừ nhật ký chuyến bay, hãy xóa tất cả dữ liệu, bao gồm thông tin bí mật, thông tin độc quyền và thông tin cá nhân mà bạn không muốn tiết lộ khỏi sản phẩm. Hoặc, nếu bạn không thể xóa bất kỳ thông tin nào như vậy, hãy sửa đổi thông tin để ngăn chặn quyền truy cập của bên khác hoặc để nó không phải là dữ liệu cá nhân theo luật hiện hành. DJI và DJI ASC VietNam sẽ không chịu trách nhiệm về việc mất hoặc tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào, bao gồm thông tin bí mật, thông tin độc quyền hoặc thông tin cá nhân trên sản phẩm được trả lại hoặc truy cập cho dịch vụ bảo hành.
 • Cung cấp cho ASC VietNam tất cả mật khẩu hệ thống khi cần và quyền truy cập đầy đủ và an toàn vào thiết bị của khách hàng để phục vụ cho việc kiểm tra trách nhiệm bảo hành.
 • Tháo tất cả các phụ kiện của bên thứ 3 đã gắn vào thiết bị.
 • Đảm bảo rằng sản phẩm hoặc linh kiện không có bất kỳ hạn chế pháp lý nào ngăn cản việc thay thế sản phẩm.
 • Xuất trình đầy đủ biên nhận/phiếu mua hàng, phiếu bảo hành hợp lệ khi yêu cầu dịch vụ bảo hành.
 • Cung cấp các bằng chứng cho việc chứng minh sản phẩm lỗi sản xuất cũng như cung cấp đầy đủ và rõ ràng các file log, file video được chúng tôi yêu cầu theo từng trường hợp cụ thể.
 • Khách hàng khi đem thiết bị đến làm dịch vụ tại ASC VietNam phải là chủ sở hữu của thiết bị đó. ASC VietNam từ chối các trách nhiệm liên đới có liên quan tới các thiết bị mất cắp hay không chính chủ.
 • Nếu Khách Hàng không phải là chủ sở hữu của sản phẩm hoặc linh kiện, hãy xin phép chủ sở hữu trước. ASC VietNam không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào cho việc xác minh chủ sở hữu khi tiếp nhận thiết bị yêu cầu bảo hành.

3.1.b Sản phẩm và Bộ phận thay thế.

Khi dịch vụ hậu mãi có liên quan đến việc thay thế sản phẩm hoặc bộ phận, sản phẩm hoặc bộ phận được thay thế sẽ trở thành tài sản của DJI và sản phẩm hoặc bộ phận thay thế sẽ trở thành tài sản của Khách Hàng. 

Các sản phẩm hoặc bộ phận thay thế do DJI ASC VietNam cung cấp có thể không phải là một linh kiện 100% mới, nhưng sẽ hoạt động tốt và ít nhất về mặt chức năng tương đương với sản phẩm gốc. Sản phẩm hoặc bộ phận thay thế sẽ được tiếp tục bảo hành trong thời gian còn lại trong bảo hành của sản phẩm ban đầu.

3.1.c Sử dụng thông tin và dữ liệu liên hệ cá nhân:

Nếu bên B có được dịch vụ theo chính sách này, bên B cho phép DJI ASC VietNam và các Điểm Dịch Vụ lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin nhật ký chuyến bay và thông tin liên lạc của mình, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ và địa chỉ email. Bên B đồng ý và hiểu rằng DJI ASC VietNam và các Điểm Dịch Vụ cần thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu của bạn để thực hiện dịch vụ theo chính sách này. Chúng tôi có thể liên hệ với Khách Hàng để hỏi về sự hài lòng của Khách Hàng với dịch vụ của chúng tôi hoặc để thông báo cho Khách Hàng về bất kỳ sự thu hồi sản phẩm hoặc vấn đề an toàn nào. 
DJI ASC VietNam và các Điểm Dịch Vụ đương nhiên nhận được sự đồng ý ủy quyền của bên B để truy cập, sử dụng và xử lý dữ liệu hình ảnh video được lưu trữ trong sản phẩm máy bay của Khách Hàng khi bên B quyết định đăng ký dịch vụ hậu mãi bảo hành. Nếu bên B từ chối làm như vậy, Chúng tôi có thể không thể cung cấp dịch vụ hậu mãi nhất định cho bên B. Để đạt được những mục tiêu này, Bên B ủy quyền cho DJI ASC VietNam và các Điểm Dịch Vụ chuyển thông tin của bên B đến bất kỳ quốc gia nào chúng tôi kinh doanh và cung cấp thông tin đó cho các thực thể hoạt động thay mặt chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi pháp luật yêu cầu.
 

3.2 Thời Gian Bảo Hành & Thời Gian Vận Chuyển.

Quý Khách lưu ý: Tuỳ từng quy trình xử lý của từng trường hợp yêu cầu bảo hành cụ thể mà thời gian bảo hành có thể nhanh trong vòng 24h hoặc kéo dài đến 10 tuần. Thời gian bảo hành sẽ là tổng thời gian cộng lại của các tiến trình bên dưới cho đến khi hàng được trả về cho khách hàng.

Thời gian trả bảo hành có thể phụ thuộc vào việc cung cấp linh kiện từ nhà máy hoặc tình trạng kho của ASC VietNam. Tuy nhiên ASC VietNam cam kết sẽ đáp ứng dịch vụ nhanh nhất trong điều kiện cho phép. Các thông báo chậm trễ sẽ được thông báo cho Bên B cho từng trường hợp cụ thể.

2.1 Thời gian kiểm tra xác nhận trách nhiệm. (không tính này nghỉ, ngày lễ, vận chuyển nếu có)

 • Pin: 1-2 ngày
 • Gimbal camera hoặc linh kiện khác: 2-4 ngày.
 • Đối với hàng bảo hành đổi mới (phát sinh lỗi trong 7 ngày sau kích hoạt hoặc 14 ngày sau mua): 5-7 ngày.
 • Đối với hàng gửi về nhà máy để phân tích các lỗi nghiêm trọng: 7-10 ngày. 

Lưu ý: Xin lưu ý, đây chỉ là thời gian thực hiện xử lý kiểm tra xác nhận trách nhiệm. Thời gian kiểm tra trách nhiệm được tính từ khi ASC VietNam đã nhận được thiết bị, linh kiện cần bảo hành và Khách hàng đã cung cấp đầy đủ các bằng chứng phục vụ cho việc kiểm tra, xét nghiệm do DJI ASC VietNam hoặc các Điểm Dịch Vụ yêu cầu. Đối với các trường hợp xác nhận trách nhiệm tại nhà máy sản xuất, thời gian được tính sau khi thiết bị đã được phòng dịch vụ của nhà sản xuất DJI tại Trung Quốc/ Hongkong tiếp nhận.

2.1 Thời gian xử lý bảo hành đổi mới hay sửa chữa bảo hành (không gồm thời gian vận chuyển).

 • Thời gian 1-3 ngày làm việc đối với các lỗi đã được xác định trách nhiệm bảo hành và được xử lý bảo hành sửa chữa hay đổi mới trực tiếp ở DJI ASC Việt Nam hay các Điểm Dịch Vụ tại Việt Nam.
 • Thời gian 4-8 ngày làm việc đối với hàng được xử lý bảo hành tại nhà máy sản xuất của DJI. Xin lưu ý, đây là thời gian thực hiện xử lý dịch vụ, nghĩa là thời gian được tính sau khi thiết bị đã được phòng dịch vụ của nhà sản xuất DJI tại Trung Quốc/ Hongkong tiếp nhận.

 

2.3 Thời gian vận chuyển quốc tế (Không bao gồm thời gian thu thập hồ sơ, kiểm tra và xử lý bảo hành)

 • 3-4 tuần là thời gian vận chuyển hàng 1 chiều đi từ Việt Nam – Nhà Máy (đường bộ) đối với các thiết bị, linh kiện gửi trả về nhà máy xử lý sửa chữa bảo hành. Thời gian tương tự với chiều trả hàng.
 • 2 tuần là thời gian vận chuyển 1 chiều từ VietNam - GKAS Hongkong (đường bay) đối với các thiết bị, linh kiện gửi trả về nhà máy xử lý sửa chữa bảo hành. Thời gian tương tự với chiều trả hàng. Thời gian này đã bao gồm thời gian lưu kho, đóng gói, trung chuyển. 
 • Thời gian lưu kho trung chuyển là 7 ngày. 
  Thời gian vận chuyển này được tính dựa trên các điều kiện bình thường không có cản trở không có các phát sinh bất khả kháng ngoài tầm kiểm soát của ASC VietNam


3.3 Vận Chuyển & Chi Phí.

 • Bên B sẽ chịu tất cả các chi phí vận chuyển gửi đi, nhận lại và chi phí phát sinh khác (nếu có) khi gửi thiết bị, linh kiện cần bảo hành về các Điểm Dịch Vụ ASC tại VietNam.
 • Kết quả kiểm tra nếu lỗi do nhà sản xuất:
DJI sẽ chi trả tất cả các chi phí xét nghiệm, chi phí vật liệu, chi phí thay thế, linh kiện, chi phí nhân công và chi phí vận chuyển khi gửi trả sản phẩm sau bảo hành từ nhà máy đến điểm tiếp nhận của ASC VietNam tại China. 
Các Nhà Bán Hàng sẽ chịu một phần chi phí vận chuyển từ trung tâm tiếp nhận bảo hành đến nhà máy và ngược lại cho Khách Hàng đến kho ASC Vietanam. 
Khách hàng sẽ chịu khoản chi phí vận chuyển từ các Điểm Dịch Vụ về địa chỉ cá nhân của Khách Hàng.
 • Kết quả kiểm tra nếu lỗi không phải do nhà sản xuất:
Bên B sẽ chi trả toàn bộ bao gồm chi phí dịch vụ, chi phí vận chuyển gửi đi, nhận lại và chi phí phát sinh khác (nếu có) khi thiết bị, linh kiện cần gửi về nhà máy sản xuất để kiểm tra bảo hành.
 • Đối với thiết bị linh kiện gửi về nhà máy hay Điểm dịch vụ ASC VietNam để kiểm tra trách nhiệm. Nếu DJI xác định rằng các sản phẩm không đủ điều kiện hoặc không phải lỗi sản xuất và không được chấp nhận bảo hành, DJI và Các điểm dịch vụ có thể tư vấn cho khách hàng các phương án để sửa chữa hoặc thay thế đồng thời thông báo chi phí dịch vụ, linh kiện, các chi phí khác nếu có. Và sẽ chỉ tiến hành sửa chữa, thay thế sau khi nhận được sự xác nhận đồng ý của Khách Hàng. Khách hàng sẽ chi trả toàn bộ chi phí có liên quan đến vận chuyển cũng như sửa chữa.
 • Chi phí vận chuyển hàng quốc tế sẽ được ASC VietNam thông báo và cập nhật thường xuyên trên website, có thể thay đổi theo từng thời điểm khác nhau dựa theo báo giá của đối tác vận chuyển.
 • Trường hợp vận chuyển quốc tế đang bị tắc do sự kiện bất khả kháng đến từ lý do ngoài tầm kiểm soát của ASC VietNam. Chúng tôi có thể yêu cầu hoàn trả thiết bị cho bên B để tự bảo quản được tốt nhất cho tới khi bên B nhận được thông báo có thể tiếp nhận để tiếp tục tiến trình. Một khoản phí dịch vụ lưu kho bảo quản sẽ được tính trong trường hợp Khách hàng muốn gửi thiết bị tại kho của ASC VietNam trong thời gian chờ.
   

3.4 Các Dịch vụ có tính phí.

 • Dịch vụ phần mềm
 • Dịch vụ sửa chữa thiết bị
 • Dịch vụ kiểm tra lỗi thiết bị
 • Dịch vụ bảo trì thiết bị
 • Dịch vụ vận chuyển quốc tế.  
 • Dịch vụ lưu kho chủ động.
 • Dịch vụ bảo hành (có điều kiện) cho các “thiết bị xách tay”
 • Dịch vụ phát sinh khác theo yêu cầu của khách hàng.
 • Dịch vụ mở “Hồ sơ bảo hành” cho sản phẩm mua xách tay hay theo yêu cầu.
 • Các linh kiện thay thế sửa chữa chính hãng cũng có thể được bán trực tiếp cho Khách Hàng hay Nhà Bán Hàng có nhu cầu.
 • Dịch vụ bảo hành cho các Nhà bán hàng ngoài lãnh thổ vietnam hoặc ngoài hệ thống phân phối chính hãng của công ty RoBoBoss tại VietNam.

 
3.5 Biểu phí dịch vụ

Tất cả các biểu phí dịch vụ của trung tâm ASC được công bố công khai tại website chính thức của đơn vị chủ quản (www.Djicare.vn / www.DjiASCvietnam.com ) hoặc từ các web của các Điểm dịch vụ. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa các trang thì biểu phí trên trang website chủ quản sẽ được ưu tiên áp dụng.

Lưu ý: Đối với Nhà Bán hàng, các khoản phí dịch vụ là nghĩa vụ chi trả của Nhà Bán Hàng phải được thanh toán 100% trước khi ASC VietNam tiến hành cung cấp dịch vụ.

Đối với Khách Hàng, tuỳ từng trường hợp cụ thể mà Khách Hàng có thể thanh toán một phần hoặc đến 100%.


3.6 Xử Lý Quá Hạn & Nợ

Là thông báo về quyền được tự quyền ra quyết định xử lý của trung tâm DJI ASC VietNam mà không cần báo trước cho Khách Hàng để thu hồi vốn đối với các trường hợp sau:
3.6.a Thiết bị gửi quá hạn dịch vụ lưu kho của DJI ASC VietNam:

 • Quá thời hạn lưu kho bị động 45 ngày kể từ thông báo cuối cùng
 • Thiết bị không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ của DJI ASC VietNam sau khi được thông báo hoàn trả nhiều lần và quá hạn mà Khách hàng vẫn không đến tiếp nhận hoặc phản hồi.
 • Thiết bị đã được DJI ASC VietNam hoàn thành dịch vụ sửa chữa hay bảo hành, quá hạn thanh toán và hoàn trả nhưng không nhận được phản hồi từ


3.7 Bảo hành lưu kho đại lý.

 Bảo hành lưu kho cho các Nhà phân phối sản phẩm hoặc Nhà Bán Hàng không được áp dụng cho thị trường VietNam. Trong mọi trường hợp DJI bảo lưu quyền quyết định cuối cùng, Trung tâm dịch vụ ASC VietNam có thể sẽ thu một khoản phí dịch vụ và phí vận chuyển bảo hành trong trường hợp này sẽ do bên B chi trả 100% gồm cả các khoản thuế phí, kiểm định và khác phát sinh khi thực hiện dịch vụ.
 

 Điều 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

4.1 Trách nhiệm của ASC VietNam và các Điểm dịch vụ Uỷ Quyền.

 • Điểm dịch vụ ASC VietNam có trách nhiệm tiếp nhận, giám định và xác định nguyên nhân sự cố, kiểm tra các điều kiện bảo hành và đề xuất hướng giải quyết bảo hành để bên B nắm rõ các quy trình, thời gian, chi phí nếu có.
 • Điểm dịch vụ ASC VietNam có trách nhiệm hướng dẫn Nhà Bán Hàng hay Khách Hàng thu thập các chứng cứ và hỗ trợ Khách Hàng mở các yêu cầu bảo hành hay thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu như gửi thiết bị về nhà máy để sửa chữa và theo sát diễn biến.
 • Điểm dịch vụ ASC VietNam có trách nhiệm tiếp nhận các trường hợp yêu cầu dịch vụ trực tiếp từ Khách Hàng mà không cần thông qua các Nhà Bán hàng (Yêu cầu Khách Hàng cung cấp hoá đơn mua kèm theo và phiếu bảo hành từ các cửa hàng Đại Lý phân phối chính thức.)
 • ASC VietNam có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của Khách Hàng trong các điều kiện phù hợp với chính sách của DJI khi làm trung gian giữa Khách Hàng và DJI.
 • Điểm dịch vụ ASC VietNam có quyền từ chối bảo hành trực tiếp đối với các trường hợp bên B vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc không đủ điều kiện để hưởng chế độ bảo hành đã công bố mà không cần có thông báo từ nhà máy sản xuất DJI
 • Điểm dịch vụ ASC VietNam có trách nhiệm tiếp nhận sửa chữa, bảo hành cho Khách Hàng đã mua sản phẩm DJI tại thị trường VietNam, Lào, Cambodia và các thị trường khác.
 • ASC VietNam có trách nhiệm đảm bảo việc các Nhà Bán Hàng thực hiện trách nhiệm đối với khách hàng trực tiếp của họ để đảm bảo quyền lợi sau mua cho Khách Hàng đã sử dụng sản phẩm DJI.


4.2 Quyền của DJI ASC VietNam.

 • DJI ASC VietNam có quyền yêu cầu các Nhà Bán Hàng và Khách Hàng tuân thủ theo các chính sách đã được công bố
 • DJI ASC VietNam có quyền từ chối cung cấp dịch vụ trong trường hợp bên B vi phạm các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu rõ trong chính sách dịch vụ này.
 • DJI ASC VietNam có quyền yêu cầu và nhận các khoảng thanh toán từ dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng của bên B và từ bên B.
 • DJI ASC VietNam có quyền áp dụng các khoản phí phạt, phí dịch vụ phát sinh từ các chính sách đã công bố trong chính sách dịch vụ này mà không cần thông báo trước cho khách hàng/ Nhà Bán Hàng.
 • DJI ASC VietNam có quyền yêu cầu bên B cung cấp đầy đủ và nhanh chóng các thông tin phục vụ cho việc thực hiện nghĩa vụ bảo hành sau mua. Trường hợp bên B không cung cấp hoặc cản trở việc cung cấp sẽ không làm cho ASC VietNam phải chịu bất cứ trách nhiệm liên đới nào.
 • DJI ASC VietNam có quyền thay đổi chính sách dịch vụ để phù hợp với từng thời điểm mà không cần báo trước. Chính sách đang được niêm yết trên web chính thức sẽ được ưu tiên áp dụng tại bất kỳ thời điểm nào nếu có sự khác biệt với chính sách đã ban hành trước đó.


4.3 Trách nhiệm của Bên B (Nhà Bán Hàng và Khách Hàng)

 • Bên B có trách nhiệm đã đọc, hiểu và đồng ý với chính sách bảo hành của DJI ASC VietNam khi sử dụng các sản phẩm của DJI tại Việt Nam.
 • Bên B có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, rõ ràng các thông tin bằng chứng thuyết phục để phục vụ cho việc kiểm tra trách nhiệm bảo hành.
 • Bên B Không xóa dữ liệu chuyến bay hay thay đổi mật khẩu tài khoản cho đến khi các trường hợp yêu cầu bảo hành hay tranh chấp có kết quả cuối cùng. Hậu quả hay bất lợi từ hành động này sẽ do khách hàng tự chịu trách nhiệm.
 • Bên B có trách nhiệm đóng gói hàng hoá kỹ lưỡng, chống va đập, chống thấm nước và dán nhãn bên ngoài thùng "hàng sửa chữa - bảo hành" khi gửi thiết bị về cho các Điểm Dịch Vụ ASC VietNam.
 • Bên B có trách nhiệm thông báo trước cho bộ phận tiếp nhận dịch vụ của các Điểm Dịch Vụ để nhận được mã dịch vụ cũng như các yêu cầu, hướng dẫn cụ thể trước khi gửi thiết bị về cho chúng tôi, kèm theo các thông tin vận đơn. Chúng tôi từ chối trách nhiệm đối với mọi rủi ro trên đường vận chuyển thiết bị (nếu có) về Trạm Dịch Vụ ASC VietNam.
 • Khách Hàng có trách nhiệm tự bảo lưu các hoá đơn mua bán, phiếu bảo hành. Các trường hợp thiếu dữ kiện chứng minh sản phẩm đó là sản phẩm do các cửa hàng Đại lý chính thức cung cấp sẽ bị từ chối tiếp nhận bảo hành hoặc một khoảng phí dịch vụ sẽ được áp dụng.
 • Khách hàng có trách nhiệm chi trả các khoản phí phát sinh ngoài bảo hành cho trung tâm ASC Vietnam. Các khoản phí này sẽ được thông báo trước tuỳ từng trường hợp.


4.4 Trách nhiệm của “Nhà bán hàng” đối với Khách Hàng trực tiếp:

 • Nhà Bán Hàng có trách nhiệm tuyệt đối tuân thủ chính sách dịch vụ sau mua đã công bố của ASC Việt Nam dành cho Nhà Bán Hàng và Khách Hàng.
 • Trách nhiệm Bằng mọi hình thức và các kênh truyền thông của mình đảm bảo việc đã thông báo chính sách bảo hành của ASC Việt Nam khi bán thiết bị DJI cho Khách Hàng. Các tranh chấp nếu có xảy ra với khách hàng có liên quan sẽ do Nhà Bán Hàng chịu trách nhiệm và chi trả các chi phí phát sinh hay thiệt hại cho Khách Hàng và cả ASC VietNam.
 • Trách nhiệm kinh doanh các sản phẩm DJI chính hãng mới 100% chưa kích hoạt sử dụng. Đồng thời lưu lại thông tin số emei của thiết bị và ngày xuất bán để phục vụ cho việc cung cấp đối soát thông tin khi ASC VietNam có yêu cầu khi bên B sử dụng dịch vụ của ASC VietNam.


 • Nhà Bán Hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ của chủ sở hữu thiết bị được gửi tới trung tâm bảo hành (Tên, số điện thoại, email, địa chỉ giao nhận thiết bị) và hoàn toàn chịu trách nhiệm với thông tin mình đã cung cấp.
 • Khi có sự kiện bảo hành xảy ra, Nhà Bán Hàng có trách nhiệm lập “Hồ sơ yêu cầu bảo hành” cho Khách Hàng trực tiếp của mình. Đồng thời hướng dẫn khách hàng thu thập các bằng chứng hoặc hình ảnh, video liên quan để phục vụ cho việc kiểm tra trách nhiệm bảo hành cho thiết bị. Sau đó gửi yêu cầu và các bằng chứng đến các Điểm Tiếp Nhận Dịch Vụ ASC VietNam để nhận mã case dịch vụ trước khi giao thiết bị đến cho chúng tôi.


 • Trường hợp Nhà Bán Hàng là người trực tiếp nhận thiết bị từ khách hàng sau đó mới chuyển đến cho các Điểm Dịch Vụ ASC thì Nhà Bán hàng có trách nhiệm kiểm tra sơ bộ ngoại quan thiết bị (vd: các vết trầy, va đập, các vật lạ có trong máy như cát, dung dịch, v.v) và lấy thông tin tiếp nhận thiết bị đầy đủ theo form của ASC VietNam cung cấp. Yêu cầu Nhà Bán Hàng thu thập đầy đủ, rõ ràng các thông tin bằng chứng phục vụ cho việc kiểm tra bảo hành khi tiếp nhận từ Khách Hàng của mình trước khi chuyển về Điểm Dịch Vụ ASC. Nhà Bán Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về kinh tế hoặc đền bù cho Khách Hàng và trung tâm ASC VietNam nếu có tranh chấp xảy ra từ việc kiểm tra tiếp nhận không rõ ràng và đầy đủ từ phía Đại Lý dẫn đến việc bị từ chối bảo hành. 


 • Trường hợp mà Nhà Bán Hàng chỉ định Khách Hàng sẽ là người mang thiết bị cần bảo hành sửa chữa đến trực tiếp cho chúng tôi mà không thực hiện tạo một ‘Hồ sơ yêu cầu bảo hành” trước đó thì một khoảng phí dịch vụ mở hồ sơ bảo hành sẽ được tính cho Nhà Bán Hàng tuỳ loại thiết bị.


 • Nhà Bán Hàng có trách nhiệm thông báo kết quả bảo hành, hay các khoản phí nếu có đối với các trường hợp do bên B tiếp nhận trực tiếp sau đó mới gửi về cho Điểm Dịch Vụ, và hoàn toàn chịu trách nhiệm với phát ngôn của mình.
 • Nhà Bán hàng có trách nhiệm tự bảo quản thiết bị gửi bảo hành cho khách hàng của mình. Khi tiếp nhận từ khách hàng và sau khi ASC Vietnam trả lại thiết bị cho Nhà Bán Hàng. Mọi hư hại trong thời gian này sẽ do Nhà Bán hàng chịu trách nhiệm với khách hàng.
 • Trường hợp thiết bị được ASC VietNam thông báo chấp nhận bảo hành 1 đổi 1 mới. “Nhà Bán Hàng” có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng của mình nhận lại thiết bị đổi mới trong thời gian sớm nhất có thể bằng cách sử dụng các sản phẩm mới đang tồn kho của “Nhà Bán Hàng” hoặc mua lại từ các Nhà Bán Hàng khác đang có sẵn thiết bị đó tại VietNam để đổi cho Khách Hàng của mình, sau đó mới nhận lại thiết bị được đổi mới từ trung tâm ASC ngay khi trung tâm ASC VietNam nhận được hàng từ nhà máy. Áp dụng cho cả khi thiết bị đã được xác nhận bảo hành hợp lệ là do chính chủ sở hữu mang đến trung tâm ASC VietNam để làm dịch vụ mà không cần thông qua “Nhà Bán Hàng”.
 • Nhà Bán Hàng có trách nhiệm đổi ngay một sản phẩm mới tương đương cho khách hàng trực tiếp trong trường hợp có lỗi ngay khi mở hộp. Sau đó lập một hồ sơ yêu cầu bảo hành và cung cấp đầy đủ bằng chứng nhằm kiểm tra và xác định trách nhiệm gửi đến cho ASC VietNam xử lý theo quy trình bảo hành đã công bố trên web chính thức của ASC VietNam.
 • Nhà Bán Hàng có trách nhiệm chi trả một phần hay toàn bộ chi phí phát sinh (nếu có) cho các trường hợp cụ thể khi có chi phí phát sinh bất khả kháng hay trường hợp bảo hành thiện chí để hoàn thành trách nhiệm đảm bảo dịch vụ sau mua cho Khách hàng của mình.
 • Nhà Bán Hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí liên quan đến nghĩa vụ thanh toán hoặc các chi phí phải trả khác cho các trường hợp bảo hành sản phẩm họ đã bán trong vòng không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được phiếu yêu cầu thanh toán từ ASC VietNam. Việc chậm trễ nghĩa vụ thanh toán của Nhà Bán Hàng có thể ảnh hưởng tới tiến độ và kéo dài thời gian xử lý cho khách hàng. Trong trường hợp này Nhà Bán hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm với Khách Hàng của họ.


4.5 Rủi ro & Loại trừ trách nhiệmf

 • Loại trừ trách nhiệm đền bù bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại về kinh tế (nếu có) trong thời gian thiết bị, linh kiện của Nhà Bán hàng hay Khách Hàng đang trong thời gian gửi đến hoặc trong thời gian đang chờ xử lý yêu cầu dịch vụ bảo hành tại nhà máy DJI hay hệ thống Điểm Dịch Vụ ASC VietNam.
 • Loại trừ trách nhiệm rủi ro mất hay thất lạc đối với hàng hoá của bên B gửi về cho chúng tôi mà không thông báo trước hay không có mã Case kèm theo. Bên B có trách nhiệm lập một hồ sơ yêu cầu bảo hành và xác nhận hàng kèm mã Case sẽ gửi trước khi gửi đến cho chúng tôi. Hệ thống Điểm Dịch Vụ ASC VietNam giữ quyền từ chối tiếp nhận hàng hoá với các yêu cầu nhận hàng ngoài điều kiện hỗ trợ cho phép của chúng tôi.
 • Loại trừ trách nhiệm vận chuyển đối với hàng hoá được hệ thống Điểm Dịch Vụ ASC VietNam gửi trả cho bên B thông qua các đơn vị vận chuyển bị thiếu các chi tiết linh phụ kiện kèm theo hộp sản phẩm khi có dấu hiệu tem seal vận chuyển đã bị mở.
Bên B Vui lòng kiểm tra seal vận chuyển, nếu thấy có dấu hiệu đã bị mở, hãy gọi điện báo trực tiếp về cho chúng tôi và không nhận hàng. Trường hợp bên B vẫn nhận hàng đồng nghĩa với việc chấp nhận tình trạng của gói hàng là đã giao đủ và đúng.
 • Loại trừ trách nhiệm với bất kỳ rủi ro nào đối với hàng hoá đang trên đường vận chuyển từ bên B đến Hệ Thống Điểm Dịch Vụ ASC VietNam để bảo hành/sửa chữa. Thành phần, số lượng cũng như những hư hỏng của sản phẩm gửi cho Hệ Thống Điểm Dịch Vụ ASC VietNam chỉ sẽ được xác định sau khi chúng tôi tiếp nhận thiết bị, kiểm tra và báo kết quả cuối cùng.
 • Loại trừ toàn bộ trách nhiệm rủi ro đối với hàng hoá bảo hành được chuyển trả lại theo yêu cầu của bên B với chỉ định người nhận hàng không phải là người đứng tên trong hồ sơ thông tin chủ sở hữu sản phẩm được bảo hành. Trong trường hợp này Hệ Thống Điểm Dịch Vụ ASC VietNam cũng có thể từ chối yêu cầu trừ khi có xác nhận uỷ quyền hợp lệ từ chủ sở hữu.
 • Trong mọi trường hợp, Hệ Thống Điểm Dịch Vụ ASC VietNam không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào đối với việc chậm trễ giao hàng do hạn chế năng lực sản xuất hoặc khả năng, trách nhiệm vận chuyển hàng hóa của bên thứ ba hoặc với các nguyên nhân bất khả kháng như bị tịch thu, tai nạn, thiên tai mưa, lũ, hỏa hoạn, dịch bệnh, các hiện tượng xã hội như: chiến tranh, đảo chính, đình công, cấm vận, thay đổi chính sách của Chính phủ…
 • Hậu quả ngoài tầm kiểm soát của Hệ Thống Điểm Dịch Vụ ASC VietNam và không thể khắc phục trong trường hợp sau:

  a) Hàng hoá (bảo hành, sửa chữa) đang trên đường vận chuyển về nhà máy.
  b) Hàng hoá (bảo hành, sửa chữa) đang trên đường vận chuyển từ nhà máy về Việt Nam

  c) Hàng hoá (bảo hành, sửa chữa) đang trong kho của các đơn vị vận chuyển chờ giao trả cho bên B
Bị hư hỏng, thất lạc, mất cắp hay yêu cầu tạm giữ từ chính quyền v.v mà FlycamPro cùng đơn vị vận chuyển hay đơn vị thứ 3 khác có liên quan không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. 

Trường hợp này các thoả thuận đền bù sẽ được áp dụng dựa trên chính sách đền bù của bên dịch vụ thứ 3.

 • Với các rủi ro mất hay thất lạc trên đường vận chuyển thiết bị 2 chiều cho các trường hợp được bảo hành hợp lệ. Các Nhà Bán hàng sẽ chi trả rủi ro cho Khách Hàng trực tiếp của mình.
 • Rủi ro trên đường vận chuyển cho trường hợp khách hàng chủ động yêu cầu Hệ Thống Điểm Dịch Vụ ASC VietNam hỗ trợ chuyển hàng về nhà máy sẽ theo chính sách đền bù của đơn vị vận chuyển, và sẽ được chúng tôi thông báo trước với bên B cũng như nhận được xác nhận đồng ý trước khi chuyển hàng đi. Nhà Bán hàng có trách nhiệm thông báo rủi ro này khi Khách Hàng của mình yêu cầu dịch vụ. Hệ Thống Điểm Dịch Vụ ASC VietNam từ chối trách nhiệm nếu có phát sinh tranh chấp đền bù liên quan.


Điều 5: BẤT KHẢ KHÁNG & TRỞ NGẠI KHÁCH QUAN

5.1 Định Nghĩa
“Sự Kiện Bất Khả Kháng” là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép bao gồm nhưng không giới hạn như dịch bệnh, động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa, bạo động, nổi loạn, chiến sự, chống đối, phá hoại, cấm vận, bao vây, phong tỏa, bất cứ hành động chiến tranh nào hoặc hành động thù địch cộng đồng cho dù chiến tranh có được tuyên bố hay không v.v

“Trở Ngại Khách Quan” là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình.

5.2 Xử Lý:

 • Mọi trường hợp khó khăn tài chính đơn thuần sẽ không được coi là trường hợp bất khả kháng.
 • Không Bên nào bị xem là vi phạm Hợp đồng này, hay nói cách khác là phải chịu trách nhiệm với Bên kia vì lý do chậm trễ thực hiện, hay không thực hiện bất kỳ các nghĩa vụ nào của mình trong Hợp đồng này theo phạm vi mà sự chậm trễ hay không thực hiện đó là vì Bất khả kháng. Việc bên bị tác đọng bởi trường hợp bất khả kháng không thực hiện được nghĩa vụ của mình theo quy định tại Chính Sách này sẽ không bị coi là vi phạm nghĩa vụ theo Chính Sách và cũng không phải là cơ sở để bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt nghĩa vụ, trách nhiệm nếu Bên bị tác động đã thông báo cho Bên còn lại trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng.
 • Việc thực hiện nghĩa vụ theo Chính Sách ASC của hai bên sẽ được tạm dừng trong thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng. HaI bên sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình sau khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt. Theo đó một Bên đã thông báo đến Bên kia bằng văn bản và thời hạn thực hiện nghĩa vụ đó theo đó sẽ được gia hạn.
 • Trường hợp sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 90 ngày kể từ ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng mà không thể khắc phục mà hai Bên cũng không có thoả thuận khác thì các Bên sẽ tham gia vào những thảo luận thiện ý với quan điểm là giảm nhẹ những ảnh hưởng của Bất khả kháng, hoặc đồng ý với những thỏa thuận thay thế bằng văn bản có thể khách quan và hợp lý để giải quyết hệ quả của Bất khả kháng.
   

Điều 5: TUYÊN BỐ

Trung tâm ASC Việt Nam là trung tâm được ủy quyền và độc quyền của DJI tại Việt Nam. Vậy nên:

* Đại lý, cửa hàng đại lý không được phép kinh doanh dịch vụ sửa chữa tại Việt Nam dưới mọi hình thức nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của trung tâm ASC VietNam.

* Các cửa hàng được phép mở dịch vụ sửa chữa hoặc nhận bảo hành trong hệ thống ASC Việt Nam phải có hợp đồng ký kết và cam kết tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn do ASC Việt Nam đề ra.

* Các Điểm Dịch Vụ trong hệ thống dịch vụ của ASC Việt Nam chỉ mua linh kiện từ ASC Việt Nam và bán theo giá bán lẻ được quy định của ASC Việt Nam.

* Các hành vi vi phạm chính sách độc quyền của Nhà Bán Hàng đối với ASC VietNam sẽ được xử lý theo chính sách bảo vệ đại lý độc quyền của DJI.

* ASC Việt Nam có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho các Nhà Bán Hàng / khách hàng vi phạm chính sách hoặc không đáp ứng các yêu cầu bảo hành mà ASC Việt Nam đã công bố.

 

Điều 6: THỰC THI 

Chính Sách Bảo Hành này được áp dụng cho tất cả các khách hàng đang sử dụng sản phẩm DJI từ nhà phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam.


Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của Chính Sách Bảo Hành thiết bị cho người dùng Cuối này trước khi bạn sử dụng sản phẩm của nhãn hàng DJI. 
Nếu Quý Khách không đồng ý với điều khoản và điều kiện của "Thỏa thuận" này, vui lòng không mua và sử dụng.

Khi phân phối (Nhà Bán Hàng) hoặc sử dụng (Người tiêu dùng cuối) các sản phẩm của DJI tại Việt Nam, bạn đã đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện ràng buộc của "Chính Sách Dịch Vụ DJI ASC VietNam" này thay mặt cho chính mình và bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào mà bạn đại diện hoặc bạn mua thiết bị cho họ.

Trung tâm DJI ASC VietNam (Dji Authorized Service Center) là đối tác độc quyền của DJI, được uỷ quyền bởi DJI để thực hiện các dịch vụ bảo hành, sửa chữa sau mua không thu phí hoặc có thu phí cho Khách Hàng sử dụng các thiết bị nhãn hiệu DJI tại Việt Nam dựa trên các quy định, chính sách, và sự kiểm soát trực tiếp của DJI.  Chúng tôi có trách nhiệm là trung gian đảm bảo quyền lợi chính đáng và công bằng cho khách hàng sử dụng các thiết bị DJI chính hãng, tuy nhiên DJI bảo lưu mọi quyền quyết định cuối cùng về các trường hợp được bảo hành hay không được chấp nhận bảo hành của thiết bị. DJI ASC VietNam sẽ ưu tiên xử lý theo quyết định cuối cùng của DJI.

DJI ASC VietNam do công ty TNHH Khoa Học Công Nghê RoBoBoss là đơn vị chủ quản cùng liên kết với hệ thống các “Trạm/Điểm Dịch Vụ” từ các Nhà Bán Hàng uy tín để tiếp nhận, xử lý các yêu cầu bảo hành từ khách hàng.