ĐỊNH NGHĨA (Giải Thích Từ Ngữ)

dji vietnam giải thích từ ngữ

Định Nghĩa các từ ngữ sử dụng trong chính sách DJI ASC VietNam:
 

“DJI ASC VietNam DJI ASC VietNam (Dji Authorized Service Center) là đối tác độc quyền của DJI, do công ty TNHH Khoa Học Công Nghệ là đơn vị chủ quản được uỷ quyền bởi DJI để thực hiện các dịch vụ bảo hành, sửa chữa sau mua không thu phí hoặc có thu phí cho Khách Hàng sử dụng các thiết bị nhãn hiệu DJI tại Việt Nam dựa trên các quy định, chính sách, và sự kiểm soát trực tiếp của DJI.

DJI ASC VietNam cũng là tên gọi chung của hệ thống các cửa hàng trung tâm bảo hành (TTBH) hoặc các trạm tiếp nhận sửa chữa (TTNSC) dưới sự quản lý, uỷ quyền và có công bố thông tin công khai bởi đơn vị chủ quản trên website chính thức của DJI ASC VietNam.

“Điểm/Trạm Dịch Vụ DJI” là các cửa hàng đại lý có chức năng để tiếp nhận yêu cầu dịch vụ sửa chữa hay bảo hành. Các Trạm Dịch Vụ có thể xử lý tại chỗ các yêu cầu dịch vụ đơn giản, tuy nhiên sẽ chuyển dịch vụ về trung tâm bảo hành chính đối với tất cả các case bảo hành và các yêu cầu sửa chữa phức tạp.
“Điểm/Trạm  vụ” dưới sự quản lý, được uỷ quyền và công bố thông tin công khai bởi DJI ASC Vietnam trên website chính thức mới là trạm dịch vụ chính hãng.

“Điểm/Trung Tâm bảo hành DJI” Là các cửa hàng đại lý có đầy đủ chức năng, điều kiện, năng lực để tiếp nhận và xử lý trực tiếp tất cả các yêu cầu về dịch vụ bảo trì, sửa chữa sau mua hay các trường hợp yêu cầu bảo hành từ Khách hàng là người tiêu dùng cuối đối với các sản phẩm DJI tại VietNam. 
“Điểm/Trạm tiếp nhận bảo hành” dưới sự quản lý, được uỷ quyền và công bố thông tin công khai bởi DJI ASC Vietnam trên website chính thức mới là Trung Tâm bảo hành DJI
chính hãng.

"Thu thập thông tin” là việc mà Nhà Bán Hàng / hay Khách Hàng khi yêu cầu bảo hành cho thiết bị tại ASC VietNam phải có trách nhiệm cung cấp cho nhân viên tiếp nhận dịch vụ các thông tin liên quan tới các lỗi của thiết bị bao gồm nhưng không giới hạn như xuất file log, điền form, quay video báo lỗi, chụp hình ảnh thiết bị hay bất cứ các yêu cầu khác từ nhân viên tiếp nhận dịch vụ cần thu thập để phục vụ cho việc kiểm tra trách nhiệm bảo hành. “Thu thập thông tin” phải được hoàn tất trước khi thiết bị được gửi đến cho các điểm tiếp nhận bảo hành. Trong trường hợp Bên B mang thiết bị đến trực tiếp, chỉ những thiết bị cung cấp đầy đủ thông tin hợp lệ, theo yêu cầu và quy định của ASC VietNam mới được tiếp nhận xử lý.

“Mã Case” là một mã dịch vụ duy nhất do ASC vietnam cung cấp sau khi thu thập thông tin, tiếp nhận và nhập hồ sơ yêu cầu dịch vụ từ bên B vào hệ thống của ASC VietNam. Mã này sử dụng để dán trên thiết bị gửi đến các Điểm dịch vụ, kiểm tra tiến trình xử lý dịch vụ v.v  "Ngày xác nhận bảo hành" Sẽ được dùng làm mốc thời gian tính bù trừ cho thời hạn bảo hành của sản phẩm, thiết bị hay linh kiện được bảo hành là còn hay hết hạn. "Ngày xác nhận bảo hành" được tính là ngày các “Điểm tiếp nhận bảo hành” nhận được thiết bị sau khi đã hoàn tất việc “thu thập thông tin” và lập hồ sơ tiếp nhận bảo hành cũng như đã cung cấp một “mã case” dịch vụ cho bên B dán vào kiện hàng chứa thiết bị sẽ gửi đến cho các “Điểm tiếp nhận bảo hành”


Lưu ý: 
* Việc các “Nhà Bán Hàng” Hay “Khách Hàng” gọi điện, email hay bằng cách nào khác thông báo lỗi từ xa cho bất kỳ nhân sự nào của các “Điểm tiếp nhận bảo hành” thì vẫn chưa đủ điều kiện, và thời điểm liên lạc thành công đó vẫn không được tính là ngày xác nhận bảo hành cho tới khi chúng tôi nhận được thiết bị. Trừ khi đó là trường hợp đặc biệt và đã có sự đồng ý khác bằng văn bản của ASC VietNam.
** Điều kiện bắt buộc với thiết bị yêu cầu kiểm tra bảo hành online là “điểm tiếp nhận bảo hành” phải nhận được thiết bị cần bảo hành trong vòng không quá 6 ngày (với bảo hành sửa chữa) và không quá 2 ngày (với bảo hành đổi mới) đồng thời thiết bị phải được nhận trước ngày hết hạn bảo hành sửa chữa/đổi mới ít nhất là 2 ngày làm việc (không bao gồm ngày nghĩ lễ theo quy định của chính phủ).  

*** Trường hợp thiết bị đã được gửi đến các Điểm tiếp nhận Bảo hành/Dịch vụ của ASC Vietnam trước đó thì vẫn chưa được xác nhận ngày bảo hành cho tới khi bên B hỗ trợ hoàn tất việc “Thu thập thông tin”. ASC Vietnam từ chối đền bù bất cứ thiệt hại nếu có từ việc bên B trễ nãi cung cấp các thông tin xác minh và gây hậu quả không mong muốn.

Click để xem Danh sách các Trạm dịch vụ của DJI ASC VietNam: 

“Thiết Bị Mua Xách Tay” Là thiết bị không phải là hàng nhập khẩu chính nghạch đối với các dòng Gimbal Osmo, Ronin, Action của Dji (không cung cấp được chứng từ nhập khẩu khi có yêu cầu để phục vụ cho các case bảo hành đổi mới). Hoặc Là thiết bị do người tiêu dùng cuối trực tiếp yêu cầu dịch vụ bảo hành và không thể cung cấp các chứng từ chứng minh nguồn gốc sản phẩm hoặc là thiết bị do Nhà Bán Hàng gửi đến Điểm tiếp nhận bảo hành của ASC VietNam nhưng không cung cấp đầy đủ 1 trong 3 “Biên nhận mua hàng”, “Phiếu Bảo Hành” và “Thu thập thông tin”. 

“Ngày Mua Hàng” Là ngày mà Khách hàng mua thiết bị (dựa trên biên nhận mua hàng) hoặc là ngày sản phẩm được kích hoạt sử dụng (dựa trên kiểm tra từ hệ thống dịch vụ của DJI) tuỳ trường hợp nào đến trước sẽ được chọn là “Ngày mua Hàng”. 1 ngày mua hàng được tính theo lịch ngày, không được tính theo 24 tiếng.“Nhà Bán Hàng” là các Đại lý uỷ quyền hay các cửa hàng bán lẻ các sản phẩm DJI chính hãng

“Hồ Sơ Yêu Cầu Bảo Hành” Là khi có sự kiện bảo hành xảy ra thì Nhà Bán Hàng có trách nhiệm tiếp nhận thông tin tình trạng lỗi đồng thời hướng dẫn Khách hàng của mình thu thập các bằng chứng chứng minh cho việc lỗi thiết bị đến từ nhà sản xuất. sau đó thông báo cho 1 trong các Điểm Dịch Vụ ASC VietNam. Các nhân viên của trung tâm sau khi kiểm tra tính hợp lệ sẽ xác nhận tiếp nhận yêu cầu bằng cách tạo một hồ sơ ghi nhận trên hệ thống của ASC VietNam đồng thời trả lại cho bên B một mã dịch vụ “mã case” dùng cho việc dán lên các thiết bị được gửi về các Điểm Dịch Vụ bằng cách trực tiếp hay gián tiếp.

“Phí Lập Hồ Sơ Bảo Hành” Là một khoản phí áp dụng cho các tường hợp: 
* Khi thiết bị được xếp vào nhóm là Thiết bị xách tay.
* Khi Nhà Bán Hàng yêu cầu ASC VietNam thay mặt họ bằng cách trực tiếp hay gián tiếp để thực hiện trách nhiệm “thu thập thông tin” hợp lệ cho khách hàng đã mua thiết bị trực tiếp từ họ. Phí lập hồ sơ bảo hành sẽ tuỳ từng trường hợp và được công khai trong biểu phí dịch vụ tại web site chính thức.

“Phí Lưu Kho” Là chi phí được ASC Center thu của Nhà Bán Hàng hoặc Khách Hàng:

* Phí lưu kho không bảo quản: khi gửi thiết bị sửa chữa, bảo hành quá hạn quy định tại các Điểm Dịch Vụ ASC VietNam.

* Phí lưu kho có bảo quản: là phí phu theo yêu cầu ký gửi từ Nhà Bán Hàng hoặc Khách hàng.

"Phí Lưu Kho Bị Động" (Không bảo quản) là một mức phí phát sinh sẽ tự động được cộng thêm trong trường hợp quá hạn 3 ngày kể từ ngày ASC VietNam thông báo trả lại thiết bị cho Nhà Bán Hàng/ Khách Hàng của Họ và khách hàng không đến nhận lại thiết bị cũng như không có phản hồi nào được ghi nhận bằng văn bản. Phí này sẽ được cộng bào biên nhận thanh toán khi giao hàng.
ASC VietNam sẽ KHÔNG chịu trách nhiệm đền bù cho bất cứ hư hại phát sinh mới nào xảy ra cho thiết bị trong quá trình lưu kho bị động. Quá thời hạn lưu kho bị động (45 ngày) ASC Vietnam được quyền xử lý thiết bị theo chính sách "Xử Lý Quá Hạn & Nợ" đã được công bố mà không phải chịu bất cứ một trách nhiệm đền bù nào bao gồm cả việc trả lại thiết bị.

"Phí Lưu Kho Bảo Quản Chủ Động" (Có bảo quản) Là một mức phí phát sinh sẽ được tính thêm theo yêu cầu dịch vụ từ Khách Hàng trong trường hợp được thông báo của ASC VietNam về việc trả lại thiết bị và Nhà Bán Hàng/ Khách Hàng phản hồi đồng ý sử dụng dịch vụ ký gửi thiết bị lưu kho có bảo quản. Phí này phải được thanh toán trước dựa theo thời gian yêu cầu cụ thể của Nhà Bán Hàng/ Khách hàng. ASC VietNam chịu trách nhiệm bảo quản và đền bù cho bất cứ hư hại phát sinh nào (loại trừ lỗi đầu tiên trong trường hợp nó chưa được xử lý) trong quá trình Khách Hàng sử dụng dịch vụ lưu kho chủ động.
Đến trước thời hạn cam kết dịch vụ 1 ngày, ASC VietNam sẽ kiểm tra, bay test tình trạng thiết bị (có quay hình) trước khi bàn giao cho khách hàng. Trường hợp tại thời điểm này và quá thời hạn lưu kho chủ động 3 ngày, nếu không có bất cứ yêu cầu gia hạn nào từ Nhà Bán Hàng/ Khách Hàng thiết bị sẽ tự động được chuyển gói dịch vụ thành "Lưu Kho Bị Động" và đồng thời cũng sẽ chuyển sang thụ hưởng chính sách của dịch vụ lưu kho bị động.

"Phí vận chuyển nội địa 2 chiều" Là phí đóng gói hàng hoá, thiết bị cùng phí vận chuyển đến các Trạm tiếp nhận của DJI ASC VIETNAM của cả 2 chiều đến và trả lại cho Khách Hàng.
Phí vận chuyển nội địa 2 chiều sẽ do Nhà Bán Hàng hay Khách Hàng chi trả và thanh toán trước. DJI ASC VIETNAM không nhận thanh toán hộ. 

"Phí vận chuyển bảo hành quốc tế" Là chi phí đóng gói hàng hoá thiết bị cùng phí dịch vụ vận chuyển không bao gồm phí bảo hiểm hàng hoá hay thuế từ DJI ASC VietNam về Nhà Máy sản xuất của DJI hoặc trung tâm GKAS của DJI và chiều ngược lại. Chi phí vận chuyển quốc tế không cố định, sẽ được xác định ngay tại thời điểm chuyển hàng đi và ASC VIETNAM sẽ thông báo cho khách hàng trước. Các báo giá trước thời điểm đó chỉ mang tính tham khảo và có giá trị trong vòng 48h. 

"Phí phạt trôi bảo hành" Là mức phí mà khách hàng sẽ phải chi trả cho các trung tâm dịch vụ ASC VietNam trong trường hợp đã khui seal thiết bị hay linh kiện, làm trôi thời hạn bảo hành hay làm giảm giá trị sử dụng của nó hay mất giá trị sử dụng lại. Mức phí này bằng 35% giá tại thời điểm thông báo giá trị của linh kiện hay thiết bị trước đó, không phải tại thời điểm xảy ra đền bù.

"Xử Lý Quá Hạn & Nợ" Là thông báo về quyền được xử lý của trung tâm DJI ASC VietNam đối với các trường hợp
1. Thiết bị gửi quá hạn dịch vụ lưu kho của DJI ASC VietNam.
2. Thiết bị không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ của DJI ASC VietNam sau khi được thông báo hoàn trả nhiều lần và quá hạn mà Khách hàng vẫn không đến tiếp nhận hoặc phản hồi.
3. Thiết bị đã được DJI ASC VietNam hoàn thành dịch vụ sửa chữa hay bảo hành, quá hạn thanh toán và hoàn trả nhưng không nhận được phản hồi từ khách hàng. 
4. Thiết bị có công nợ dịch vụ quá hạn thanh toán từ Nhà bán hàng/ Khách Hàng.

"Ngày báo trả" Được xác nhận là ngày mà các nhân viên của trung tâm dịch vụ gọi thông báo hoàn trả thiết bị cho khách hàng. Được tính là ngày có phát sinh cuộc gọi thành công đầu tiên. Hoặc lần thứ 3 cho các cuộc gọi không thể liên lạc hoặc từ chối tiếp chuyện từ số điện thoại Khách Hàng đã cung cấp trên biên nhận.

"Sản phẩm bị bỏ rơi" là tình trạng được thông báo khi thiết bị sau 90 ngày kể từ ngày thực hiện các hành động đầu tiên cho các trường hợp sau:

  • Hoàn trả thiết bị cho Khách Hàng không thành công nhưng không thể có biện pháp thay thế dù DJI ASC VietNam đã dùng mọi nỗ lực để liên hệ với Khách Hàng.
  • Không được Khách Hàng hay Nhà Bán Hàng hoàn thành thanh toán các nghĩa vụ chi phí dịch vụ sau khi Khách Hàng đã đồng ý sử dụng dịch vụ và DJI ASC VietNam đã thông báo hoàn thành dịch vụ đến Khách Hàng.
  • Thiết bị mà DJI ASC VietNam đã thông báo cho Khách Hàng rằng không thể cung cấp dịch vụ và thiết bị sẽ hoàn trả nhưng không được Khách Hàng nhận lại

"Thông Báo Cuối Cùng" Là lần thông báo cuối cùng từ DJI ASC VietNam dưới bất kỳ hình thức email, tin nhắn, hay cuộc gọi, hay khác theo thông tin đã đăng ký khi sử dụng dịch vụ đến Nhà Bán Hàng/ Khách Hàng cho việc nhắc nhở Nhà Bán Hàng/ Khách Hàng hoàn thành, thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm, hay quyền lợi bao gồm nhưng không giới hạn đối với các công việc, dịch vụ v.v. của họ đang sử dụng tại DJI ASC VietNam.
Sau "Thông Báo Cuối Cùng" quá thời hạn thực hiện tại thông báo cuối cùng, sau 24h. DJI ASC VietNam sẽ kích hoạt quyền được "Xử Lý Qúa Hạn & Nợ" sự việc theo chính sách đã được công bố trước đó trên website chính thức mà không cần phải thông báo trước với Nhà Bán Hàng/ Khách Hàng.

"Thẻ dịch vụ DJI Care Platinum" Là một loại thẻ dịch vụ miễn phí do các chi nhánh là các đại lý, cửa hàng bán lẻ các thiết bị của nhãn hiệu DJI tặng cho khách hàng trực tiếp của họ (không bắt buộc).
Khách hàng có sở hữu thẻ này khi sử dụng dịch vụ tại trung tâm DJI ASC VietNam sẽ được miễn phí một số các loại phí dịch vụ do các Nhà Bán Hàng đã có cam kết chi trả cho DJI ASC VietNam thay cho khách hàng của họ trước đó. 
Xin lưu ý, các nhà bán lẻ khác nhau sẽ có chính sách miễn phí dịch vụ cho thẻ Dji Care Platium khác nhau. 

“Sự Kiện Bất Khả Kháng” là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép bao gồm nhưng không giới hạn như dịch bệnh, động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa, bạo động, nổi loạn, chiến sự, chống đối, phá hoại, cấm vận, bao vây, phong tỏa, bất cứ hành động chiến tranh nào hoặc hành động thù địch cộng đồng cho dù chiến tranh có được tuyên bố hay không v.v

“Trở Ngại Khách Quan” là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình.